...

Neurologička: Tetánia trápi najmä mladých ľudí a prejaviť sa môže už v detstve

Ten, kto prvýkrát zažil tetanický záchvat, môže pociťovať veľký strach o svoje zdravie či život, pretože prejavy môžu pripomínať infarkt. Aj preto ľudia vyhľadávajú pri prejavoch tetánie najmä kardiológov a internistov. Dobrou správou však je, že prevenciou je možné predchádzať ako aj infarktu, tak aj tetánii. Pomôže pravidelná psychohygiena, návšteva terapeuta či príjem vhodných vitamínov a stopových prvkov. Detaily o tetanickom syndróme prinášame v rozhovore s renomovanou neurologičkou MUDr. Máriou Petrincovou zo Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates.

Kedy sa v medicíne začal objavovať pojem tetanický syndróm?

Prvá zmienka o tetánii, ako takej, sa pripisuje Clarkovi. Ten opísal zvláštne typy kŕčov vyskytujúcich sa u detí. Termín tetánia však prvýkrát použil Corvisart v roku 1852, klinické príznaky potom zjednotil v roku 1862 Trousseau, neskôr Erbe a napokon v roku 1876 Chvostek. V dnešnej dobe sa termín tetanický syndróm alebo latentná tetánia,  zvyčajne používa na vysvetlenie pestrej škály ťažkostí pacienta, pri ktorých nenachádzame organický korelát vo vyšetrovacích metódach. Pacient prichádza s fyziologickým nálezom, resp. nálezom, ktorým jeho ťažkosti nie je možné vysvetliť.  Komplikácie pacienta nijak neohrozujú na živote, skôr ho len subjektívne veľmi zaťažujú, a tým kvalitu jeho života negatívne ovplyvňujú.

V poslednom čase sa o syndróme hovorí často. Ide o dôsledok súčasného životného štýlu?

Incidencia tetanického syndrómu je v súčasnej dobe značná, od roku 1975 je pozorovaný jej neustály nárast. To však môže byť spôsobené aj zvýšením povedomia o tomto syndróme a tiež zlepšením dostupnosti vyšetrení a zlepšením diagnostických kritérií. Častejšie sú postihnuté ženy než muži, najviac sa vyskytuje medzi 20. – 30. rokom života.  Môže to súvisieť s istým tlakom a nárokmi počas tohto životného obdobia alebo aj nevyzretosťou osobnosti. Ľudia v tejto vekovej kategórii často zisťujú, čo zvládnu, posúvajú svoje hranice s cieľom osobného a spoločenského úspechu. Na druhej strane je na nich vyvíjaný aj určitý tlak a očakávania spoločnosti k dosiahnutiu čo najlepšieho výkonu. Každý jedinec zvláda tento tlak inak, významnými faktormi spojenými s psychickým prežívaním sú rodinné či osobnostné predispozície. Na vzniku tohto syndrómu nepochybne vplýva aj disharmonické rodinné prostredie či závislosti. Ak by sme to mali zhrnúť, najvýznamnejším rizikovým faktorom rozvoja tetanického syndrómu je teda dlhodobý psychický stres.

Spomenuli ste mladých ľudí. Môže však tetanický syndróm postihnúť aj deti?

Tetánia sa môže vyskytnúť aj u detí, ktoré sú pod zvýšeným tlakom a očakávaniami či už zo strany rodičov alebo vrstovníkov. Napäté vzťahy v rodine sú tiež nebezpečné. Na druhej strane, pre rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho schopnosti čeliť prekážkam, je dôležité vystavovať dieťa prirodzenému prežívaniu zaťažujúcich situácií a naučiť ho, ako ich správne spracovať. Teda ani prílišná úzkostlivosť a ochrana zo strany rodičov dieťaťu neprospieva.

Je teda trauma v detstve jedným zo spúšťačov tetánie?

Pravdepodobne by to mohlo byť tak, súvisí to nielen s rodinným zázemím a prostredím, v ktorom deti vyrastajú, ale aj výchovou a postojmi rodičov k dieťaťu. Často si deti do života odnášajú určité negatívne stereotypy, niekedy sú rodičmi vedome podceňované, inokedy zase nadmerne ochraňované. Aj niektorí moji pacienti hľadajú možné spúšťače tetánie práve v detstve. V takýchto prípadoch je nevyhnutná medziodborová spolupráca so psychológom alebo psychoterapeutom.

Ako sa tetanický syndróm prejavuje? Mnohí si tetániu zamieňajú s infarktom.

Tetánia má dva klinické prejavy. Je to jednak akútny tetanický záchvat a jednak celá rada nešpecifických klinických symptómov, ktoré dlhodobo sprevádzajú pacientov. Tí potom často hľadajú pomoc nielen v ambulanciách praktických lekárov ale aj v odborných ambulanciách – internistov, kardiológov, neurológov, gastroenterológov či psychiatrov. Akútny tetanický záchvat je charakteristický kŕčmi v rukách, ktoré sú v typickom postavení – ohnuté v lakťoch a zápästiach s vystretými prstami a tiež kŕčom dolných končatín, ktoré sú vystreté v kolene a v členku. U latentnej tetánie sa kŕče generalizovane nevyskytujú, objavujú sa skôr len lokálne – kŕč okolo úst, kŕče žuvacích svalov, nočné kŕče v lýtkach. Kŕčmi môžu byť postihnuté aj bunky hladkých svalov mozgových, srdcových ciev či hladké svaly gastrointestinálneho traktu. Je to syndróm so širokou paletou príznakov.

Prečo tá podobnosť s infarktom?

Za internistom či kardiológom prichádzajú pacienti s bolesťami alebo tlakom na hrudníku, často sú dokonca prijatí na koronárnu jednotku s podozrením na infarkt. Ďalej sú to pocity búšenia srdca alebo tzv. preskakovania srdca, zhoršené prehĺtanie, dýchanie, pocity sucha v ústach, neschopnosť koncentrácie, poruchy spánku, stavy vyčerpanosti či nadmerne únavy.

Sú tu však aj ambulancie ďalších špecialistov, do ktorých ľudia s tetániou prichádzajú. Ktorí to sú?

Neurológa, ľudia najčastejšie vyhľadajú pre bolesti hlavy, závraty, pocity úzkosti depresie, precitlivenosť na hluk, mravčenie končatín alebo úst, pošklbávanie vo svaloch či kŕče, časté sú i pocity nepokojných nôh, kŕče hrtana, žalúdka, bolesti brucha. Dôležité je však uvedomiť si, že spomenuté príznaky môžu mať skutočne organickú príčinu, preto je vždy nutné náležitými vyšetreniami vylúčiť či už kardiálnu, neurologickú, pneumologickú alebo gastrointestinálnu poruchu. Zároveň by sa malo vylúčiť, či nemôže byť tetanický syndróm spôsobený iným ochorením, napríklad zhoršeným vstrebávaním alebo zvýšeným vylučovaním horčíka kvôli ochoreniu čreva či poruche prištítnych teliesok. Finálnym potvrdením diagnózy potom býva elektromyografické vyšetrenie.

Je tetánia liečiteľná?

Tetánia nie je choroba, nedá sa teda vyliečiť, neexistuje na ňu nijaká špecifická liečba. To však neznamená, že jej príznaky budú chorého už sprevádzať po celý život. V mnohých prípadoch po liečbe a zmene životosprávy jej príznaky postupne vymiznú. Keďže veľká väčšina prípadov tetánie je spôsobená dlhodobým stresom a nedostatkom horčíka. V stresových situáciách sa menia koncentrácie minerálov v medzibunkovej tekutine a nastáva v nej významný úbytok najmä magnézia. Nedostatok magnézia v ľudskom organizme ovplyvňuje funkcie viacerých orgánových systémov, ale najvýraznejšie sa prejaví vo fungovaní nervového systému, kde má za úlohu tlmiť jeho dráždivosť. Narúšajú sa základné funkcie centrálneho nervového systému, čo má za následok podráždenosť, únavu, nespavosť, depresiu, nevýkonnosť a bolesti hlavy. Podávanie magnézia teda normalizuje fyziologické funkcie a zabezpečuje, aby v bunkách všetko fungovalo tak, ako má. V závažných prípadoch sa pridávajú lieky na zníženie úzkostného prežívania, antidepresíva, alebo aj antiepileptiká, ktoré znižujú vzrušivosť nervového systému.

Je možné tetanickému syndrómu predchádzať? Existuje dostupná prevencia?

Ak sa chcete vyhnúť tetanickému syndrómu, je potrebná snaha o úpravu životosprávy. Základom je psychohygiena, dostatok času na oddych. Odreagovanie sa od psychickej záťaže a stresu môže mať rôzne podoby. Každý človek si nájde inú záľubu, ktorá mu pomôže odbúrať duševnú záťaž. Pre niekoho to môže byť čítanie, prechádzka, turistika alebo šport. Pri snahe o zmenu myslenia, prípadne po identifikácii možných spúšťačov tetánie je opodstatnené aj vedenie psychoterapeutom alebo psychológom. Nápomocné môžu byť aj relaxačné cvičenia, meditácia a kognitívno-behaviorálny tréning, ktorý pomáha s uvoľnením napätia. Dôležitý je taktiež dostatok spánku, príjem vitamínu D, kalcia a magnézia z prírodných zdrojov. Odporúčam vyhýbať sa konzumácii alkoholu. Z odborného hľadiska je nutné vylúčiť všetky ochorenia, ktoré môžu viesť k zníženej hladine uvedených minerálov.

Možno za prevenciu považovať aj prehodnotenie svojho profesijného života?

Dlhodobé pôsobenie stresujúcich podnetov v práci môže vyústiť do chronického stresu, ktorý sa podieľa nielen na rozvoji príznakov tetánie, ale aj na rozvoji rôznych civilizačných chorôb. Niektorí ľudia po manifestácii ochorenia urobia radikálne zmeny nielen v životospráve, ale i v profesijnom živote. Nie každý má však na takéto dramatické zmeny povahu. Niektorí ľudia možnosť zmeniť pracovnú pozíciu či prácu z mnohých dôvodov jednoducho nemajú, čo však môžu zmeniť, je postoj k nej. Tetániou často trpia perfekcionisti, ktorí majú na seba nadmerné nároky, chcú vždy podať stopercentný výkon. Je lepšie si dávať čiastkové, ľahšie dosiahnuteľné ciele, zorganizovať si povinnosti, vedieť povedať nie, ak už mám toho dosť. Nehľadať, čo všetko by sa dalo zlepšiť a byť neustále nespokojný. A hlavne byť schopný efektívne relaxovať a oceniť sa. 

Naznačili ste úzku spoluprácu s terapeutom a psychológom. Môže byť tetánia aj prejavom niektorého z duševných ochorení?

Tetánia nemusí znamenať žiadne zmeny na psychickom zdraví človeka, úzko však so psychikou súvisí. Títo pacienti sú často emocionálne citlivejší a niektoré podnety môžu prežívať intenzívnejšie. Prípadne časť z nich má náchylnosť na to, že pozornejšie sleduje svoje telesné prejavy a každá zmena môže na nich pôsobiť stresujúco. Príznaky tetánie bývajú často sprevádzané pocitmi úzkosti, strachu, únavy a vyčerpania. Napríklad zase pri panickej poruche ide o záchvaty paniky a strachu, pri ktorých pacient často nevie určiť spúšťací mechanizmus. Sú to dva blízke, no rozdielne stavy. Pri panickej poruche sú zmeny prítomné na úrovni nervového systému. Pacient, ktorý má panický atak, sa začne potiť, búši mu srdce, hyperventiluje, je vydesený, má strach zo smrti. Zrýchlené dýchanie potom môže pri zvýšenej nervovosvalovej dráždivosti potom ľahko spustiť príznaky tetanického záchvatu, takže ide vlastne o pacienta s panickou poruchou a tetániou. Za týchto okolností je už nevyhnutná spolupráca so psychoterapeutom, psychológom či psychiatrom. Po zlepšení základného ochorenia sa potom veľmi často významne zmiernia aj príznaky zvýšenej nervovosvalovej dráždivosti.

Prvá pomoc pri tetanickom záchvate

Ak neviete, či ide o tetanický záchvat alebo o iné ochorenie- navštívte pohotovosť,
alebo neurologickú ambulanciu. V prípade, že máte tŕpnutie končatín, tváre a pod. – doplňte si zásobu magnézia a vitamínu B. Značne pomáha kúpanie v roztoku magnéziovej soli, ktorá je bežne dostupná aj v drogériách. Pokiaľ sa Vám ťažko, niekoľko minút plynule dýchajte do sáčku. Doprajte si dostatok oddychu.

    Ako by malo k pacientom s tetániou pristupovať ich najbližšie okolie?

    Podpora rodiny u ľudí trpiacich tetániou je samozrejme dôležitá. Harmonické rodinné prostredie prináša so sebou pocit bezpečia a úľavy. Najdôležitejšia zmena, ktorú by mal človek trpiaci tetániou urobiť je zmena prístupu k sebe samému. Ak sa objavia príznaky tetánie, telo signalizuje, že je čas spomaliť. Je dôležité uvedomiť si, že niektoré veci nedokážeme, neriešiť malichernosti, naučiť sa relaxovať. Dopriať si dostatok oddychu, kvalitnej stravy a spánku.

    Existujú pre pacientov pomocné podporné skupiny?

    Z mojej skúsenosti viem, že niektorí pacienti vyhľadávajú na internete rôzne fóra a facebookové skupiny, kde sa navzájom radia a podporujú s ľuďmi, ktorí trpia podobnými ťažkosťami ako oni sami. Niektorým táto skúsenosť pomôže, iných to naopak pohltí a začnú sa o svoje zdravie obávať ešte viac. Ja osobne si myslím, že oveľa väčšiu hodnotu s pozitívnym dopadom na zdravotný stav má individuálne vedenie a práca so skúseným psychoterapeutom alebo psychológom. Pacienti dobre reagujú aj na arteterapiu, ktorú ponúkame v našom zariadení.

    Návrat hore