...

Náš tím

Zamestnanci SZC Hippokrates, kolegovia a priatelia, na ktorých sme právom hrdí, milujú svoju prácu. V našom zdravotníckom centre nájdete profesionálne zdatný a priateľský tím, ochotný pomôcť vám s vašimi problémami – so záujmom a diskrétnosťou. Každý z vás je v našom centre srdečne vítaný. Neváhajte a zverte sa do rúk odborníkov s ľudským prístupom.

Neurológ, medicínsky riaditeľ

Medicínsky riaditeľ, atestovaný neurológ s dlhoročnou praxou klinického a ambulantného neurológa, ašpirantúra v neuroinfektológii, prax a školenia v neurologickej rádiodiagnostike a elektroencefalografii, lekár s holistickým prístupom k riešeniu problémov pacienta. Lekár s praxou na Neurologickej klinike AKH vo Viedni.

Riaditeľ SZC Hippokrates

Študoval odbor medzinárodne vzťahy na ekonomickej univerzite v Bratislave a vo Viedni. Vyše 10 rokov sa profesionálne venoval oblasti ľudských zdrojov pre popredné slovenské a medzinárodné spoločnosti. Ako konateľ a riaditeľ medicínskeho centra Hippokrates pôsobí od roku 2015.

Neurológ

Doktorka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddelení a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľku English certifikáte Advanced-Bracknell and Wokingham College.

Neurológ

Všeobecné lekárske vzdelanie ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Skúsenosti a klinickú prax získala na neurologickom oddelení Univerzitnej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde pracovala na oddelení jednotke intenzívnej starostlivosti a konziliárnej činnosti. Pracovala i v elektrofyziologickom laboratórium, absolvovala školenia v elektroencefalografii a elektromyografii. Po získaní atestácie v odbore neurológia sa venuje ambulantnej praxi.

Všeobecný lekár pre dospelých

Lekárka s atestáciou v odbore všeobecné lekárstvo, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončeni pôsobila ako lekár na Národnej transfúznej službe v Bratislave, neskôr ukončila špecializačné štúdium na SZU v odbore všeobecné lekárstvo. Od strednej zdravotníckej školy sa so záľubou venuje medícíne. Klinickú prax ako lekár získala v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava. Pracovala viac než 5 rokov aj ako lekár ambulantnej pohotovostnej služby.

Internista

interné vyšetrenia, predoperačné vyšetrenia, výživové poradenstvo, obstreky s GUNA MD

Arteterapeutka

Certifikovaná arteterapeutka s viac ako 8 ročnou praxou, Art Therapy Life koučka a pedagogička pracujúca v zdravotníckom centre Hippokrates v Bratislave, kde sa špecializuje na individuálnu arteterapiu a poradenstvo pre deti, mládež aj dospelých.

Manažér prevádzky

Vyštudovala elektrotechnickú fakultu STU a po štúdiu sa rozhodla venovať oblasti starostlivosti o zdravie a krásu. Viac ako 15 rokov pracovala ako manažérka luxusného zariadenia zdravia a krásy a neskôr v tomto smere pokračovala ako Office manažér v súkromnom medicínskom centre. Voľný čas venuje hlavne osobnému rozvoju, rodine a rôznym športovým aktivitám.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeutka s 25 ročnou praxou, školenia v metodike Pilates, SM systém, v metodike Rosawithy Brunkowovej, ovláda Breussovu masáž, cvičenie na fit-loptách, vypracovanie liečebného plánu postkovidových rehabilitácii, stabilizačný kineziotaping.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut s 33 ročnou praxou, absolvoval školenia v metodike Rosawithy Brunkowovej, hipoterapiu, fyzioterapiu a cvičenie na fit-loptách, stabilizačný kineziotaping, kraniosakrálnu terapiu, reflexné masáže. Jeho krédom je: ,,Pohyb je život, život je pohyb!”

Vrchná sestra

Vyštudovala vysokú školu v odbore Ošetrovateľstvo a oniekoľko rokov neskôr si doplnila špecializáciu v odbore intenzívna starostlivosť o chorých dospelých. Pracovné skúsenosti získala najmä na internom oddelení a neskôr na internej JIS. Počas svojej praxe nadobudla mnoho cenných vedomostí, skúseností a zručnosti, za ktoré ako sama hovorí je vďačná kolegyniam i lekárom. V zdravotníctve pracuje už takmer 13 rokov. Zdravotnou sestrou sa stala vďaka inšpirácii od svojej tety, ktorá si taktiež vybrala povolanie sestry. Podľa jej vlastných slov ju táto práca a pomoc ľudom napĺňa.

Sestra

Absolvovala strednú zdravotnícku školu v Prešove, čo jej umožnilo získať prvé skúsenosti v zdravotníctve. Neskôr jej kroky pokračovali na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave, ktorú v roku 2021 ukončila bakalárskym titulom. Pracovné skúsenosti a zručnosti získala na ortopedicko-traumatologickej klinike a aktuálne študuje magisterský stupeň štúdia na Trenčianskej univerzite. V budúcnosti uvažuje aj nad špecializáciou či pedagogickým vzdelaním. Aj keď je najmladším členom pracovného kolektívu Hippokrates, verí, že aj ona môže byť inšpiráciou pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú pracovať v zdravotníctve.

Masér

Masážam sa naplno venuje od roku 2019, keď sa rozhodla venovať profesii masérky, pretože toto povolanie jej prináša radosť a zmysluplnosť. Absolvovala kurzy športovej a rekondičnej masáže, reflexnej terapie a čínskej tlakovej masáže, v roku 2019 absolvovala ďalšie kurzy ako: športový masér, Dornova metóda a Breussova masáž, antistresová masáž, champi indická masáž hlavy, aromatouch masážne techniky, mäkké techniky, manuálna lymfodrenážna masáž, kozmetická lymfodrenáž tváre, anticelulitídna masáž a ayurvédska masáž. Okrem masáží má rada pohyb v prírode a jógu. Zaujíma sa o čínsku medicínu, ayurvédu a celostný prístup k človeku ako systému tvorenému spiritualitou, energiou, mentálnou a emocionálnou rovinou a v neposlednom rade telom.
Návrat hore