Home  /  O nás  /  Náš tím

Náš tím

Pracovníci SZC Hippokrates, kolegovia a priatelia, na ktorých sme právom hrdí, milujú svoju prácu. V našom zdravotníckom centre nájdete profesionálne zdatný a priateľský tím, ochotný pomôcť vám s vašimi problémami – so záujmom a diskrétnosťou. Každý z vás je v našom centre srdečne vítaný. Neváhajte a zverte sa do rúk odborníkov s ľudským prístupom.

Medicínsky riaditeľ, atestovaný neurológ s dlhoročnou praxou klinického a ambulantného neurológa, ašpirantúra v neuroinfektológii, prax a školenia v neurologickej rádiodiagnostike a elektroencefalografii, lekár s holistickým prístupom k riešeniu problémov pacienta. Lekár s praxou na Neurologickej klinike AKH vo Viedni.

Doktorka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddelení a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľku English certifikáte Advanced-Bracknell and Wokingham College.

Všeobecné lekárske vzdelanie ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Skúsenosti a klinickú prax získala na neurologickom oddelení Univerzitnej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde pracovala na oddelení jednotke intenzívnej starostlivosti a konziliárnej činnosti. Pracovala i v elektrofyziologickom laboratórium, absolvovala školenia v elektroencefalografii a elektromyografii. Po získaní atestácie v odbore neurológia sa venuje ambulantnej praxi.

Absolvovala LF UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. Po zložení atestácie v odbore neurológia pokračovala v práci na oddelení a neurologickej ambulancii, a taktiež na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti a v neurologickej konzilárnej činnosti. Získala ďalšie subšpecializačné vzdelania v extrakraniálnom neurosonologickom vyšetrení, elektroencefalografii a epileptologii, a v neurointenzívnej medicíne. Svoje pôsobenie rozšírila o činnosť v poradni pre záchvatovité ochorenia pri neurologickom oddelení nemocnice Břeclav. Tohto času sa venuje prevažne ambulatnej neurologickej činnosti.

Atestovaný lekár internej medicíny s dlhoročnou ambulantnou praxou, je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V prístupe k pacientom sa usiluje aplikovať princípy celostnej medicíny podľa poznatkov a skúseností IFM (The Institute for Functional Medicine, Cleveland, Ohio).

Praktický lekár, internista

Atestácia zo všeobecného lekárstva a internej medicíny. Po skončení LFUK v Bratislave pracoval dlhé roky v UTaRCH, v Podunajských Biskupiciach ako lekár na JIS a iných oddeleniach, neskôr ako primár LDCH Lehnice. Od roku 1996 pracuje v Istrocheme ako riaditeľ polikliniky a od roku 2000 ako všeobecný lekár a internista so špecializáciou na ultrazvuk. Absolvoval pracovné pobyty v Líbyi a na Malte.

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut s 33 ročnou praxou, absolvoval školenia v metodike Rosawithy Brunkowovej, hipoterapiu, fyzioterapiu a cvičenie na fit-loptách, stabilizačný kineziotaping, kraniosakrálnu terapiu, reflexné masáže. Jeho krédom je: ,,Pohyb je život, život je pohyb!"

Fyzioterapeutka s 25 ročnou praxou, školenia v metodike Pilates, SM systém, v metodike Rosawithy Brunkowovej, ovláda Breussovu masáž, cvičenie na fit-loptách, vypracovanie liečebného plánu postkovidových rehabilitácii, stabilizačný kineziotaping.

Konateľ a riaditeľ

Študoval odbor medzinárodne vzťahy na ekonomickej univerzite v Bratislave a vo Viedni. Vyše 10 rokov sa profesionálne venoval oblasti ľudských zdrojov pre popredné slovenské a medzinárodné spoločnosti. Ako konateľ a riaditeľ medicínskeho centra Hippokrates pôsobí od roku 2015.

Arteterapeutka

Certifikovaná arteterapeutka s niekoľko ročnou praxou, Art Therapy Life koučka, fotografka a marketingová riaditeľka Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates v Bratislave, kde sa špecializuje na individuálnu arteterapiu a poradenstvo.

Masážam sa naplno venuje od roku 2019, keď sa rozhodla venovať profesii masérky, pretože toto povolanie jej prináša radosť a zmysluplnosť. Absolvovala kurzy športovej a rekondičnej masáže, reflexnej terapie a čínskej tlakovej masáže, v roku 2019 absolvovala ďalšie kurzy ako: športový masér, Dornova metóda a Breussova masáž, antistresová masáž, champi indická masáž hlavy, aromatouch masážne techniky, mäkké techniky, manuálna lymfodrenážna masáž, kozmetická lymfodrenáž tváre, anticelulitídna masáž a ayurvédska masáž. Okrem masáží má rada pohyb v prírode a jógu. Zaujíma sa o čínsku medicínu, ayurvédu a celostný prístup k človeku ako systému tvorenému spiritualitou, energiou, mentálnou a emocionálnou rovinou a v neposlednom rade telom.

Vrchná sestra

V zdravotníctve pôsobí ako zdravotná sestra už 21 rokov, počas ktorých pracovala na oddelení JIS, Anesteziologicky-resuscitačnom oddelení v Galante či v Prvej neurologickej klinike v Bratislave. Práve na spomínaných oddeleniach nadobudla cenné pracovné skúsenosti. V SZC Hippokrates pracuje tretím rokom, z toho druhý rok ako vrchná sestra. Svoj voľný čas venuje najmä rodine. Zdravotnú školu si vybrala pretože pomoc ľuďom a práca sestry ju napĺňa a zároveň je aj jej koníčkom.

Vyštudovala vysokú školu v odbore Ošetrovateľstvo a oniekoľko rokov neskôr si doplnila špecializáciu v odbore intenzívna starostlivosť o chorých dospelých. Pracovné skúsenosti získala najmä na internom oddelení a neskôr na internej JIS. Počas svojej praxe nadobudla mnoho cenných vedomostí, skúseností a zručnosti, za ktoré ako sama hovorí je vďačná kolegyniam i lekárom. V zdravotníctve pracuje už takmer 13 rokov. Zdravotnou sestrou sa stala vďaka inšpirácii od svojej tety, ktorá si taktiež vybrala povolanie sestry. Podľa jej vlastných slov ju táto práca a pomoc ľudom napĺňa.

Svoju cestu v zdravotníctve začínala v práci v rehabilitačnom centre v zahranicí, následne na Slovensku vyštudovala vysokú školu v odbore Ošetrovateľstvo. Skúsenosti získala na neurologickom oddelení a na ARE v nemocnici v Martine. Celkovo sa tejto práci venuje viac ako 10 rokov.

Office manažér

Vyštudovala odbor fyzioterapie na UCM v Trnave, no napriek tomu, že nepracuje ako fyzioterapeutka, zdravotníctvu ostala verná a v tejto oblasti pracuje posledných deväť rokov. Po vysokej škole roky pracovala v USA ako office manažér v súkromnej klinike zameranej na rehabilitáciu a fyzioterapiu. Podobnú pozíciu zastáva aj v SZC Hippokrates, kde pracuje od októbra 2020.

Fyzioterapeut a Masér

Absolventka bakalárskeho stupňa fyzioterapie, popri ktorom absolvovala kurzy ako SM systém, kinesiotaping, kurz Dornovej metódy a Breussovej masáže. Momentálne sa popri magisterskom stupni štúdia venuje aj fyzioterapeutickej praxi so špecializáciou na mäkké techniky, klasická masáž, funkčný a silový tréning, stabilizačný tréning, mobilizácie a strečing.