Home  /  Ambulancie  /  Arteterapia

Arteterapia

Čo je arteterapia ?

Arteterapia je liečba výtvarným umením, ktorá využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti.

Arteterapiu chápeme ako podpornú liečbu pri práci s klientmi s rôznymi druhmi a stupňami psychických ťažkostí, a to prostredníctvom najrozličnejších výtvarných činností – od kreslenia, cez maľovanie, až po modelovanie.

Pre koho je arteterapia vhodná?

Liečba prostredníctvom umenia nemá žiadne kontraindikácie a je vhodná pre každého, kto o ňu prejaví záujem :).

V našom centre ju odporúčame pri:

  • Psychosomatických ochoreniach
  • Tetanickom syndróme
  • Migrénach
  • Chronických bolestiach
  • Depresiách, panických a úzkostných stavoch
  • Náročných a stresových životných situáciách
  • Syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme
  • Problémoch správania a učenia
  • Problémoch so spánkom
  • Vzťahových a osobných problémoch
Viac informácii o arteterapeutke:

Sasha Art Therapy miniseriál:

Postará sa o vás

Certifikovaná arteterapeutka s viac ako 8 ročnou praxou, Art Therapy Life koučka a pedagogička pracujúca v zdravotníckom centre Hippokrates v Bratislave, kde sa špecializuje na individuálnu arteterapiu a poradenstvo pre deti, mládež aj dospelých.