Home  /  Cenník

Cenník

Cenník SZC Hippokrates pre samoplatcov

Neurológia • Internista
Vstupné lekárske vyšetrenie MUDr. Karol Točík,PhD. (90min.) 100€
Kontrolné lekárske vyšetrenie MUDr. Karol Točík,PhD. (45min.) 85€
Vstupné lekárske vyšetrenie (60min.) 80€
Kontrolné lekárske vyšetrenie (30min.) 65€
Predpis receptu alebo vypísanie žiadanky na vyšetrenie (ak sa nejedná o súčasť vyšetrenia) 5€
Balík lekárskych kontrol (3x30min.) 150€
Balík lekárskych kontrol (5x30min.) 230€
Balík lekárskych kontrol s obstrekmi Guna MD (3x30min.) 265€
Balík lekárskych kontrol s obstrekmi Guna MD (5x30min.) 425€
Mobilizácia chrbtice suchou ihlou- doplatok ku lekárskemu vyšetreniu 10€
Jednorázová kontrola a Obstrek s Guna MD 94€
Jednorázový obstrek s Guna MD – doplatok ku balíku lekárskych vyšetrení 40€
Lekárske vyšetrenie a kontrola na potravinové intolerancie a SIBO TEST/test na intol. laktózy /test na intol. cukru 99€
Lekárske vyšetrenie a kontrola na potravinové intolerancie FoodScreen 22 potravín 172€
Lekárske vyšetrenie a kontrola na potravinové intolerancie FoodScreen 44 potravín 222€
Lekárske vyšetrenie a kontrola na potravinové intolerancie FoodScreen 90 potravín 340€
Príplatok ku lekárskemu vyšetreniu za každých 15 min. naviac 20€
30 min. VIDEO lekárska konzultácia cez ZOOM 30€
20 min. Telefonická lekárska konzultácia 20€
Preklad lekárskej správy do anglického/nemeckého jazyka 30€
Praktický lekár
Preventívna prehliadka – základná (výkony nehradené zdravotnou poisťovňou) 80€
Zdravotný preukaz (výkony nehradené zdravotnou poisťovňou) 20€
Poradenstvo - Posudkové lekárstvo
Zhodnotenie dokumentácie na návrh riešení (2+1 hod.) 150€
Ďaľšia konzultácia (60 min.) 50€
Fyzioterapia
Individuálna Fyzioterapia (30min.) 60€
Individuálna Fyzioterapia (45min.) 75€
Individuálna Fyzioterapia (60min.) 90€
Individuálna Fyzioterapia balík (3x30min.) 130€
Individuálna Fyzioterapia balík (3x45min.) 175€
Individuálna Fyzioterapia balík (3x60min.) 220€
Individuálna Fyzioterapia balík (5x30min.) 200€
Individuálna Fyzioterapia balík (5x45min.) 275€
Individuálna Fyzioterapia balík (5x60min.) 350€
Pilates alebo SM systém individuálny (60 min.,10x permanentka) 350€
Taping v rámci výkonu (0,5m) 2€
Bemer terapia-liečebný magnet (20min.) 20€
Bemer terapia-liečebný magnet a oxygenoterapia (20min.) 28€
Balík 3x Bemer terapia-liečebný magnet (3x20min.) 42€
Balík 5x Bemer terapia-liečebný magnet (5x20min.) 64€
Balík 5x Bemer terapia-liečebný magnet a oxygenoterapia (5x20min.) 104€
Balík 3x Bemer terapia-liečebný magnet a oxygenoterapia (3x20min.) 66€
Liečba ultrazvukom (15min.) 20€
Balík liečba ultrazvukom (5×15 min.) 74€
Elektroliečba (15min.) 20€
Balík elektroliečba (5×15 min.) 74€
Infúzie
Infúzia 55€
Balík 3x infúzia 120€
Balík 5x infúzia 185€
Intravenózne podanie infúzie s vysokodávkovým vitamínom C 61€
Balík 3x infúzia s vysokodávkovým vitamínom C 147€
Balík 5x infúzia s vysokodávkovým vitamínom C 233€
Ostatné výkony
Inhalácia O2 (20min.) 6€
Balík inhalácia O2 (5x20min.) 20€
Injekcia, okrem intravenóznej aplikácie alebo očkovania (lieky nie sú v cene) 10€
Očkovanie 15€
CRP 10€
Odber krvi (laboratórne analýzy nie sú v cene) 20€
Odber krvi pred prvým podaním infúzie s C vitamínom(parametre: kreatinín, železo, feritín) 26€
EKG 15€
Sonografia jedného systému 33€
EMG vyšetrenia
EMG vyšetrenie na tetániu 40€
EMG vyšetrenie na karpálny tunel 60€
EMG vyšetrenie vodivosti na hornej končatine 60€
EMG vyšetrenie polyneuropatie dolných končatín 80€
Arteterapia
Bezplatná úvodná 20min. konzultácia 0€
Individuálna Arteterapia prvé stretnutie (do 75min.) 60€
Arteterapia v domácom prostredí v rámci Bratislavy (do 75min.) 85€
Balík individuálna arteterapia (3x75min.) 135€
Balík Individuálna Arteterapia (5x75min) 225€
Online arteterapia cez Zoom do 60 min. 22€
Liečebné masáže
Klasická masáž chrbta a šije (30min.) 28€
Klasická masáž chrbta a šije (60min.) 48€
Antimigrénová masáž (45min.) 38€
Breussova masáž s ľubovníkovým olejom (45min.) 38€
Dornova metóda (45min.) 45€
Dornova metóda + Breussova masáž s ľubovníkovým olejom (90min.) 79€
Manuálna lymfodrenáž (60min.) 58€
Celotelová relaxačná masáž (75min.) 58€
3xBalíček Klasická masáž (60min.) 131€
5xBalíček Klasická masáž (60min.) 198€
3xBalíček Antimigrénová masáž (45min.) 99€
5xBalíček Antimigrénová masáž (45min.) 150€
3xBalíček Breussova masáž (45min.) 99€
5xBalíček Breussova masáž (45min.) 150€
3xBalíček Celotelová relaxačná masáž (75min.) 161€
5xBalíček Celotelová relaxačná masáž (75min.) 248€
3xBalíček Manuálna lymfodrenáž (60min.) 149€
5xBalíček Manuálna lymfodrenáž (60min.) 225€

Zmluvné vzťahy ambulancií so zdravotnými poisťovňami

Ambulancie
Neurológia
Rehabilitácia a fyzioterapia
Inernista
Praktický lekár

Potiahnutím prsta po tabuľke zobrazíte ďalší obsah.

Súkromná ambulancia MUDr. Karol Točík, PhD.

Súkromná ambulancia MUDr. Karola Točíka, PhD. sídli v priestoroch SZC Hippokrates, s.r.o. a nemá zmluvné vzťahy so žiadnou poisťovňou.

Neurológia
Vstupné lekárske vyšetrenie MUDr. Karol Točík,PhD. (90min.) 100€
Kontrolné lekárske vyšetrenie MUDr. Karol Točík,PhD. (45min.) 65€
Predpis receptu alebo vypísanie žiadanky na vyšetrenie (ak sa nejedná o súčasť vyšetrenia) 5€
Balík lekárskych kontrol (3x30min.) 120€
Balík lekárskych kontrol (5x30min.) 185€
Balík lekárskych kontrol s obstrekmi Guna MD (3x30min.) 202€
Balík lekárskych kontrol s obstrekmi Guna MD (5x30min.) 317€
Mobilizácia chrbtice suchou ihlou- doplatok ku lekárskemu vyšetreniu 10€
Jednorázová kontrola a Obstrek s Guna MD 87€
Jednorázový obstrek s Guna MD – doplatok ku balíku lekárskych vyšetrení 37€
Príplatok ku lekárskemu vyšetreniu za každých 15 min. naviac 10€
Preklad lekárskej správy do anglického/nemeckého jazyka 30€
Inflúzna liečba a Ostatné výkony
Inhalácia O2 (20min.) 5€
Balík inhalácia O2 (5x20min.) 20€
Injekcia, okrem intravenóznej aplikácie alebo očkovania (lieky nie sú v cene) 10€
Očkovanie 15€
CRP 10€
Infúzia jednorázovo 50€
Balík infúzii 5x 190€
Balík infúzii 3x 120€
Odber krvi (laboratórne analýzy nie sú v cene) 22€
EKG 15€
Intravenózne podanie infúzie s vitamínom C injektopas 50€
Balík 5x infúzia s vitamínom C injektopas 190€
Balík 3x infúzia s vitamínom C injektopas 118€
Odber krvi pred prvým podaním infúzie s C vitamínom 22€