...

Cenník

Cenník SZC Hippokrates pre samoplatcov

Neurológia
 • Akútne neurologické vyšetrenie, termín do 24h (30 min.) 99€
 • Vstupné komplexné neurologické vyšetrenie (75 min.) 120€
 • Kontrolné neurologické vyšetrenie (30 min.) 80€
 • Vstupné lekárske vyšetrenie MUDr. Karol Točík, PhD. (90 min.) 140€
 • Kontrolné lekárske vyšetrenie MUDr. Karol Točík, PhD. (45 min.) 110€
 • Jednorázová kontrola a Obstrek s Guna MD 135€
 • Jednorázový obstrek s Guna MD – doplatok ku balíku lekárskych vyšetrení 55€
 • Predpis receptu alebo vypísanie žiadanky na vyšetrenie (ak sa nejedná o súčasť vyšetrenia) 10€
 • Mobilizácia chrbtice suchou ihlou- doplatok ku lekárskemu vyšetreniu 20€
 • Príplatok ku lekárskemu vyšetreniu za každých 15 min. naviac 20€
EMG vyšetrenia
 • EMG vyšetrenie na tetániu 50€
 • EMG vyšetrenie na karpálny tunel 60€
 • EMG vyšetrenie vodivosti na hornej končatine 60€
 • EMG vyšetrenie polyneuropatie dolných končatín 70€
 • EMG vyšetrenie na tras (tremor) 70€
 • EMG vyšetrenie na radikulopatiu 100€
Rehabilitácia
 • Individuálna Fyzioterapia 30 min. 65€
 • Individuálna Fyzioterapia 45 min. 80€
 • Individuálna Fyzioterapia 60 min. 95€
 • Pilatesove cvičenie na stroji Reformer 45 min. 80€
 • Pilates alebo SM systém individuálny 60 min. (10x permanentka) 600€
 • Tejpovanie 4€
 • Rebox elektroterapia 10 min. 17€
 • Magnetoterapia prístrojom UltiCare LT-99 17€
 • Liečba ultrazvukom 17€
 • Elektroliečba 17€
Všeobecný lekár pre dospelých
 • Akútne vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť (30 minút) 70€
 • Akútne vyšetrenie nekapitovaného pacienta a cudzinca na vlastnú žiadosť (60 minút) 120€
 • Laboratórne prístrojové vyšetrenie - ak nehradí zdravotná poisťovňa (poskytnutá na vlastnú žiadosť): CRP 10€
 • Vyšetrenie skrytého krvácania - FOB test na vlastnú žiadosť 15€
 • 24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku na vlastnú žiadosť pre kapitovaného pacienta 30€
 • 24-hodinové ambulantné monitorovanie krvného tlaku na vlastnú žiadosť pre nekapitovaného pacienta 50€
 • Výplach zvukovodu u kapitovaného pacienta-doplatok za materiál 15€
 • Spirometria 20€
 • Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely 30€
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 30€
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre účely súvisiace pre potreby pracovnej zdravotnej služby 30€
 • Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie na vlastnú žiadosť 30€
 • Správa o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 40€
 • Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (vrátane EKG, bez odberu krvi) 50€
 • Periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (vrátane EKG, bez odberu krvi) 50€
 • Výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonm povolania (vrátane EKG, bez odberu krvi) 50€
 • Odber biologického materiálu pre účely posúdenia spôsobilosti na prácu 5€
 • Lekárska prehliadka pracovníkov, ktorí pracujú podľa osobitných predpisov, napr. SBS služby 35€
 • Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia 30€
 • Podanie injekcie na vlastnú žiadosť 12€
 • Očkovanie nehradené zo zdravotného poistenia (bez očkovacej látky) 12€
 • Ročný administratívny poplatok za manažment pacienta (výkony nehradené zdravotnou poisťovňou) 100€
Internista
 • Vstupné lekárske vyšetrenie 60 min. 120€
 • Kontrolné lekárske vyšetrenie 30 min. 80€
 • Predpis receptu alebo vypísanie žiadanky (ak sa nejedná o súčasť vyšetrenia alebo kontroly) 6€
 • Lekárske vyšetrenie a kontrola na potravinové intolerancie a SIBO TEST/test na intol. laktózy /test na intol. cukru 150€
 • Lekárske vyšetrenie a kontrola na potravinové intolerancie FoodScreen 22 potravín 192€
 • Lekárske vyšetrenie a kontrola na potravinové intolerancie FoodScreen 44 potravín 242€
 • Lekárske vyšetrenie a kontrola na potravinové intolerancie FoodScreen 90 potravín 360€
 • Príplatok ku lekárskemu vyšetreniu za každých 15 min. naviac 20€
Poradenstvo - Posudkové lekárstvo
 • Zhodnotenie dokumentácie na návrh riešení (2+1 hod.) 250€
 • Ďaľšia konzultácia (60 min.) 100€
Arteterapia
 • Bezplatná prvá úvodná konzultácia do 30 min. 0€
 • Individuálna arteterapia, prvé vstupné stretnutie do 75 min. 60€
 • Arteterapia v domácom prostredí v rámci Bratislavy 75min. 85€
 • Balík individuálna arteterapia 3x75 min. 150€
 • Balík Individuálna Arteterapia 5x75 min. 240€
 • Online arteterapia cez video (Zoom) do 60 min. 35€
Infúzie
 • Infúzia (jednorázová) 55€
 • Infúzia (jednorázová) + Oxygenoterapia 61€
 • Balík 3x infúzia (lieky sú v cene) 145€
 • Balík 5x infúzia (lieky sú v cene) 235€
 • Intravenózne podanie infúzie s vysokodávkovým vitamínom C (jednorázovo) 62€
 • Balík 3x infúzia s vysokodávkovým vitamínom C 166€
 • Balík 5x infúzia s vysokodávkovým vitamínom C 270€
 • Intravenózne podanie infúzie s vysokodávkovým vitamínom C (jednorázovo)+ Oxygenoterapia 68€
 • Balík 3x Intravenózne podanie infúzie s vysokodávkovým vitamínom C+ Oxygenoterapia 184€
 • Balík 5x Intravenózne podanie infúzie s vysokodávkovým vitamínom C + Oxygenoterapia 299€
Ostatné služby
 • Inhalácia O2 (Oxygenoterapia) 8€
 • Injekcia (jednorázovo, lieky nie sú v cene) 14€
 • Očkovanie 25€
 • CRP 10€
 • Odber krvi (laboratórne analýzy nie sú v cene) 25€
 • Odber krvi pred prvým podaním infúzie s C vitamínom (parametre: kreatinín, železo, feritín) 32€
 • EKG 20€
 • USG (Sonografia) prívodných mozgových tepien - karotíd 60€
 • Bemer terapia-liečebný magnet 23€
 • Bemer terapia-liečebný magnet a Oxygenoterapia 29€
 • Kolorterapia prístrojom LED Omega Light (15 min.) 10€
 • Kolorterapia prístrojom LED Omega Light (30 min.) 20€

Zmluvné vzťahy ambulancií so zdravotnými poisťovňami

Ambulancie
Neurológia
Rehabilitácia a fyzioterapia
Internista
Všeobecný lekár
Návrat hore