Home  /  Ambulancie  /  Neurológia

Neurológia

S akými problémami vám vie pomôcť neurológ?

 • Bolesti chrbta a hlavy,
 • Migrény
 • Záchvatové ochorenia – kŕčové stavy, poruchy vedomia, závraty
 • Epilepsia
 • Ochorenia vyššieho veku – nedokrvenie mozgu, porážka, zabúdanie
 • Poruchy pohyblivosti
 • Silná alebo dlhodobá bolesť
 • Pocity chronickej únavy bez známej príčiny
 • Pocity úzkosti a depresie,
 • Syndróm vyhorenia,
 • Nespavosť
 • Tetanický syndróm
 • Post-covidový syndróm
 • Panické stavy spojené s rôznymi telesnými príznakmi,
 • Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba
 • Skleróza multiplex

Neurologická ambulancia ponúka:

 • dôkladné lekárske vyšetrenia s minimálne hodinovou dotáciou
 • konzultácie a second opinion
 • telemedicínu a videokonzultácie cez platformu Zoom
 • obstrekovú liečbu aj s kolagénovými injekciami GUNA MD
 • pravidelné kontroly zdravotného stavu
 • dennú infúznu liečbu

Elektromyografia (EMG)

Elektromyografia je prístrojové vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Takýmto spôsobom špecialista overuje ich stav a správne nervové zásobovanie – inerváciu. Vyšetrenie indikuje a vykonáva neurológ.

Kedy vám lekár môže odporučiť EMG vyšetrenie?

Neurológ toto vyšetrenie môže indikovať, ak máte príznaky nejakej svalovej, nervovej alebo neuromuskulárnej poruchy alebo ochorenia. Najčastejšie príznaky sú brnenie, necitlivosť, stuhnutosť svalov, nedobrovoľné zášklby (tiky), svalová bolestivosť alebo slabosť- až paralýza horných a dolných končatín.

Najčastejšie lekár – neurológ odporučí vyšetrenie EMG, ak má podozrenie na tetanický syndróm, polyneuropatiu, poškodenie periférnych nervov (či nervových koreňov pri hernii disku), alebo poruchy nervovo-svalového prenosu.

Aké EMG vyšetrenia vykonávame v našom centre?

 • EMG vyšetrenie na tetanický syndróm – vyšetrenie trvá cca 20 minút.
 • EMG vyšetrenie na Syndróm karpálneho tunela- vyšetrenie trvá cca 30 minút.
 • EMG vyšetrenie vodivosti na horných končatinách– vyšetrenie trvá cca 30 minút.
 • EMG vyšetrenie polyneuropatie dolných končatín– vyšetrenie trvá cca 40 minút.
Zmluvné poisťovne ambulancie

Postarajú sa o vás

Medicínsky riaditeľ, atestovaný neurológ s dlhoročnou praxou klinického a ambulantného neurológa, ašpirantúra v neuroinfektológii, prax a školenia v neurologickej rádiodiagnostike a elektroencefalografii, lekár s holistickým prístupom k riešeniu problémov pacienta. Lekár s praxou na Neurologickej klinike AKH vo Viedni.

Doktorka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddelení a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľku English certifikáte Advanced-Bracknell and Wokingham College.

Všeobecné lekárske vzdelanie ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Skúsenosti a klinickú prax získala na neurologickom oddelení Univerzitnej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde pracovala na oddelení jednotke intenzívnej starostlivosti a konziliárnej činnosti. Pracovala i v elektrofyziologickom laboratórium, absolvovala školenia v elektroencefalografii a elektromyografii. Po získaní atestácie v odbore neurológia sa venuje ambulantnej praxi.

Absolvovala LF UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. Po zložení atestácie v odbore neurológia pokračovala v práci na oddelení a neurologickej ambulancii, a taktiež na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti a v neurologickej konzilárnej činnosti. Získala ďalšie subšpecializačné vzdelania v extrakraniálnom neurosonologickom vyšetrení, elektroencefalografii a epileptologii, a v neurointenzívnej medicíne. Svoje pôsobenie rozšírila o činnosť v poradni pre záchvatovité ochorenia pri neurologickom oddelení nemocnice Břeclav. Tohto času sa venuje prevažne ambulatnej neurologickej činnosti.

Mimoriadne pokyny a informácie súvisiace s COVID‑19