...

Neurológia

Neurologická ambulancia ponúka:

S akými problémami vám vie pomôcť neurológ?

Elektromyografia (EMG)

Elektromyografia je prístrojové vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Takýmto spôsobom špecialista overuje ich stav a správne nervové zásobovanie – inerváciu. Vyšetrenie indikuje a vykonáva neurológ.

Kedy vám lekár môže odporučiť EMG vyšetrenie?

Neurológ toto vyšetrenie môže indikovať, ak máte príznaky nejakej svalovej, nervovej alebo neuromuskulárnej poruchy alebo ochorenia. Najčastejšie príznaky sú brnenie, necitlivosť, stuhnutosť svalov, nedobrovoľné zášklby (tiky), svalová bolestivosť alebo slabosť- až paralýza horných a dolných končatín.

Najčastejšie lekár – neurológ odporučí vyšetrenie EMG, ak má podozrenie na tetanický syndróm, polyneuropatiu, poškodenie periférnych nervov (či nervových koreňov pri hernii disku), alebo poruchy nervovo-svalového prenosu.

Aké EMG vyšetrenia vykonávame v našom centre?

  • EMG vyšetrenie na tetanický syndróm – vyšetrenie trvá cca 20 minút.
  • EMG vyšetrenie na Syndróm karpálneho tunela- vyšetrenie trvá cca 30 minút.
  • EMG vyšetrenie vodivosti na horných končatinách– vyšetrenie trvá cca 30 minút.
  • EMG vyšetrenie polyneuropatie dolných končatín– vyšetrenie trvá cca 40 minút.

Sonografia prívodných mozgových tepien-karotíd

Sonografické (USG) vyšetrenie krčných artérií, alebo extrakraniálych (mimolebečných) tepien mozgu je neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie, ktoré preukáže prítomnosť zúženia alebo zavretia tepny a stanoví rýchlosť prietoku krvi v artériách. Neurológovi umožňuje posúdiť stav kôrnatenia tepien u vyšetrovaného pacienta. Toto vyšetrenie odporúčame podstúpiť pacientom nad 40 rokov aj v rámci prevencie. Celé vyšetrenie trvá 30 minút.

Ako sa mám na sonografiu karotíd pripraviť?

  • Prosím pacientov, aby si pred vyšetrením dali dole všetky retiazky a náušnice.
  • Mužských pacientov prosíme, aby prišli oholení v oblasti krku.

Postarajú sa o vás

Neurológ, medicínsky riaditeľ

Medicínsky riaditeľ, atestovaný neurológ s dlhoročnou praxou klinického a ambulantného neurológa, ašpirantúra v neuroinfektológii, prax a školenia v neurologickej rádiodiagnostike a elektroencefalografii, lekár s holistickým prístupom k riešeniu problémov pacienta. Lekár s praxou na Neurologickej klinike AKH vo Viedni.

Neurológ

Doktorka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddelení a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľku English certifikáte Advanced-Bracknell and Wokingham College.

Neurológ

Všeobecné lekárske vzdelanie ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Skúsenosti a klinickú prax získala na neurologickom oddelení Univerzitnej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde pracovala na oddelení jednotke intenzívnej starostlivosti a konziliárnej činnosti. Pracovala i v elektrofyziologickom laboratórium, absolvovala školenia v elektroencefalografii a elektromyografii. Po získaní atestácie v odbore neurológia sa venuje ambulantnej praxi.
Návrat hore