...

Ochorenia vyššieho veku sa týkajú miliónov ľudí na svete

Starnutie je prirodzený proces, pri ktorom sa postupne znižuje výkonnosť rôznych systémov v našom tele. V priebehu starnutia dochádza k rôznym anatomickým a fyziologickým zmenám- ako zmeny v pohybovom aparáte, v kardiovaskulárnom systéme, regulácia telesnej teploty. Ochorenia vyššieho veku, ako sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba, starecká demencia a iné, predstavujú významný zdravotný problém postihujúci milióny ľudí po celom svete.

ALZHEIMEROVA VS PARKINSONOVA CHOROBA

Alzheimerova choroba je jednou z najbežnejších foriem demencie, ktorá zahrňuje 60 % všetkých prípadov a postihuje viac než 33 miliónov ľudí. Táto choroba je charakterizovaná progresívnym zhoršením kognitívnych schopností. Najčastejšie sa objavuje u ľudí vo veku nad 65 rokov. Charakteristickými príznakmi sú zhoršenie pamäte, zmeny správania ako nepokoj, zmätenosť, neschopnosť orientácie v priestore a zmeny nálady.

“Človek má nádchu, rakovinu, osýpky. Alzheimer má človeka.” – Richard Taylor

Parkinsonovu chorobu objavil v roku 1817 James Parkinson, britský lekár a priekopník klinickej neurológie. Ide o chronickú progresívnu neurologickú poruchu, ktorá ovplyvňuje motorické funkcie a často sa vyskytuje v starobe v dôsledku straty alebo degenerácie dopaminergných neurónov. Je to druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie po Alzheimerovej chorobe, ktoré postihuje približne 1-2 % populácie nad 65 rokov. Choroba často zahŕňa stavy ako triaška, svalová stuhnutosť, pomalosť pohybu a v neskorých štádiách tiež symptómy ako depresia, úzkosť a porucha spánku. 

Ako sa ochorenia vyššieho veku liečia?

Liečba spomenutých ochorení by mala byť zameraná na kompenzáciu vzniknutých zdravotných problémov a na skvalitnenie života človeka. Pri ochoreniach vyššieho veku pomáhajú rôzne rehabilitačné i terapeutické metódy, ktoré sú individuálne prispôsobené pacientovmu stavu. Medzi účinné terapie patrí aj arteterapia, nakoľko pomáha rozvíjať nielen pamäť, ale aj jemnú či hrubú motoriku či prácu s emóciami.

Alzheimerova choroba je nevyliečiteľné ochorenie, avšak aktuálne dostupné lieky môžu u niektorých pacientov spomaliť jej zhoršovanie. Rovnako dôležité je znižovať frekvenciu a závažnosť symptómov spojených s demenciou, ako sú depresia, poruchy správania, časté pády, závrate a mnohé ďalšie. Toto ochorenie patrí do rúk viacerých odborníkov, nevynímajúc neurológov.

Liečba Parkinsonovej choroby zahŕňa farmakologické a nefarmakologické prístupy. Farmakologická liečba využíva lieky, ktoré pomáhajú zvládať symptómy, ale nezvládnu zastaviť zhoršovanie choroby. Dôležitá je aj nefarmakologická liečba, ktorá zahŕňa rehabilitáciu, primerané cvičenie a edukáciu pacienta. Pohybová aktivita môže spomaľovať ochorenia, pričom sa odporúča aj úprava domáceho prostredia na bezpečné a pohodlné miesto. V pokročilých štádiách ochorenia sa taktiež využíva hlboká mozgová stimulácia a pumpové systémy na podávanie liekov.

CEREBFIT- pomáha podporiť zdravie nervovej sústavy

Výživový doplnok Cerebfit je určený na podporu nervového systému a správne fungovanie mozgu. Je vyrobený z prírodných zložiek podľa receptúry čínskej tradičnej medicíny. Obsahuje byliny ako kozinec blanitý, pivonka bielokvetá a ďalšie.

Bol zostavený odborníkmi z centra Hippokrates a pomáha pri Parkinsonovej a Alzheimerovej chorobe, skleróze multiplex, stavoch po cievnej mozgovej príhode, nedostatočnom prekrvení mozgu a problémoch s pamäťou. 

KĽÚČOM JE STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE

Pri ochoreniach vyššieho veku je nevyhnutné zamerať sa na rehabilitáciu, pozitívne myslenie, správny individuálny liečebný program a pravidelné kontroly u lekárov. Pravidelná fyzická aktivita pomáha udržiavať mobilitu a zlepšovať celkovú kvalitu života. Správne nastavený liečebný program môže spomaliť rýchle zhoršovanie ochorenia a zmierniť príznaky týchto ochorení. Nezabúdajte tiež na dôležitosť pravidelných kontrol u odborníkov, ktorí môžu včas odhaliť zmeny v zdravotnom stave a upraviť liečbu podľa aktuálnych potrieb. 

Návrat hore