MUDr. Terézia Macková
Šéflekár, Neurológ

Doktorka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddelení a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľku English certifikáte Advanced-Bracknell and Wokingham College.

Špecializácia Šéflekár, Neurológ
Prax niekoľkoročná prax v klinickej a ambulantnej neurológii
Jazyky slovenský, anglický
Úkony neurologické vyšetrenia, EMG vyšetrenia, obstreky (aj s GUNA MD)
Ordinačné dni utorok streda štvrtok piatok