...
Doktorka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddelení a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľku English certifikáte Advanced-Bracknell and Wokingham College.

Špecializácia

Neurológ

Prax

niekoľkoročná prax v klinickej a ambulantnej neurológii

Jazyky

Slovenský, Anglický

Úkony

neurologické vyšetrenia, EMG vyšetrenia, obstreky (aj s GUNA MD)

Ordinačné dni

Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok
Návrat hore