...

Časté otázky

Nachádza sa centrum Hippokrates iba v Bratislave?

Áno, naša poliklinika rodinného typu sa nachádza iba v Bratislave na Prievozskej ulici v Apollo Biznis Centre II. Iné prevádzky ambulancií než v Bratislave nejestvujú.

Čo obsahuje vstupné vyšetrenie u neurológa?

Vstupné neurologické vyšetrenie trvá 75 až 90 minút, počas ktorých sa lekár môže dôkladne pacientovi venovať.

Pozostáva z odoberania anamnézy, následného tzv. fyzikálneho vyšetrenia a záveru vstupného vyšetrenia. Vyšetrenie je nebolestivé a nie je žiaden dôvod sa ho obávať. Lekár fyzikálne vyšetruje pacienta  v spodnom prádle. V závere vstupného vyšetrenia lekár oznámi pacientovi výsledok vyšetrenia s podrobným vysvetlením, to môže byť diagnóza a spôsob liečby- ak si je lekár istý diagnózou ochorenia už po prvom vyšetrení.

Častejšie však lekár predpokladá viacero možných diagnóz a musí zistiť, ktorú z nich pacient má. Odporučí preto tzv. pomocné, ďalšie vyšetrenia, ktoré mu správnu diagnózu pomôžu zistiť. Môže to byť vyšetrenie krvi, CT, MRI, RTG atď. Aj pri neistej diagnóze však možno začať s liečbou hneď – napríklad zmiernením bolestí, závratov a pod., je to tzv. nešpecifická, symptomatická liečba, ktorá môže priniesť pacientovi okamžitú úľavu.

Môžem sa objednať iba na fyzioterapiu bez predošlého vyšetrenia u lekára?

Na fyzioterapiu a rehabilitáciu sa môžete objednať aj bez odporučenia lekára. Na prvom stretnutí vám fyzioterapeut urobí vstupné vyšetrenie. Pri akútnych a pri vážnejších zdravotných stavoch či po úrazoch, však fyzioterapeut môže odporučiť aj dôkladné lekárske vyšetrenie, kde vhodnú liečbu nastaví lekár.

Máte zmluvu s poisťovňou Dôvera na neurologickú ambulanciu?

Áno, s poisťovňou Dôvera máme na neurologickú ambulanciu zmluvný vzťah od mája 2023.

Nachádza sa v SZC Hippokrates aj detský neurológ?

V SZC Hippokrates detský neurológ neambuluje, vyšetrujeme pacientov od 15 rokov. Detského neurológa treba vyhľadať v špecializovaných zariadeniach venujúcim sa deťom a dorastu. Vyšetrenie pacientov od 15 do 18 rokov môže neurológ urobiť len na požiadanie a v prítomnosti rodiča, alebo zákonného zástupcu pacienta.

Môžem sa objednať na samotné EMG alebo USG vyšetrenie? Treba najskôr absolvovať vyšetrenie u neurológa?

Na EMG a USG vyšetrenie sa môže pacient objednať s odporučením od neurológa alebo iného lekára. Pokiaľ takéto odporúčenia pacient nemá, v našom centre mu neurológ spraví krátke vyšetrenie a následne EMG vyšetrenie na základe nálezu nášho neurológa.

Čo je arteterapia a ako prebieha v SZC Hippokrates?

Arteterapia využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka samoliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne.

Zároveň umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti. Arteterapia v SZC Hippokrates prebieha individuálnou formou a realizuje ju certifikovaná arteterapeutka a Art Therapy Life koučka Mgr. Sasha Točík Berkyová, MBA.

Robíte vo vašom centre PCR alebo antigénové testovanie?

Nie, v SZC Hippokrates PCR ani antigénové testovanie nerobíme.

Vykonávate CT, MR a RTG vyšetrenia?

Uvedené vyšetrenia v SZC Hippokrates nevykonávame, nakoľko sa tieto vyšetrenia robia väčšinou vo veľkých poliklinikách alebo v nemocniciach. Tieto vyšetrenia môžu naši neurológovia odporučiť na základe svojho vyšetrenia a termín tohoto vyšetrenia na danom pracovisku pomôže zistiť naša recepcia.

Vysvetlenie skratiek vyšetrení:

  • MR– MAGNETICKÁ REZONANCIA
  • CT– POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA
  • RTG– RÖNTGEN
Má SZC Hippokrates aj lôžkové oddelenie?

Sme ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a preto sa lôžkové oddelenie v našom centre nenachádza. Lôžkové oddelenia fungujú najmä v nemocničných zariadeniach. Liečba v medicínskom centre Hippokrates prebieha ambulantne.

Môžu infúzie s vitamínom C absolvovať aj onkologickí pacienti?

Áno môžu, avšak je nutné, aby títo pacienti priniesli písomný súhlas ošetrujúceho onkológa s touto liečbou, tlačivo písomného súhlasu vie poskytnúť naša recepcia.

Aký je postup, ak chcem absolvovať Infúznu terapiu vysokodávkovým vitamínom C?

Pred samotnou aplikáciou infúzii s vitamínom C je nutné absolvovať odber krvi na parametre: kreatinín, železo a feritín. Odber krvi môžete v našom centre absolvovať každý pracovný deň v doobedných hodinách alebo doniesť od svojho všeobecného lekára laboratórne výsledky odberu nie staršie ako 14 dní na hladinu kreatinínu, železa a feritínu.

 

Odber krvi sa robí preventívne, aby sa vylúčili prípadné kontraindikácie na podanie takejto infúzie.  S výsledkami odberu je nutné objednať sa na recepcii na konzultáciu s lekárom, ktorá trvá do 30 minút. Pri konzultácii lekár zhodnotí zdravotný stav klienta a odporučí alebo neodporučí absolvovať infúznu kúru vitamínom C. Po lekárskej konzultácii je možné rezervovať si termíny na infúzie, ktoré sa obvykle podávajú v intervale obdeň, podľa odporúčenia lekára.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Návrat hore