...

Neurologička MUDr. Terézia Macková: ,,Sonografické vyšetrenie krčných ciev dokáže zachrániť život.”

,,Ochorenia spojené s mozgom či cievami sú treťou najčastejšou príčinou smrti nielen u nás, ale aj vo vyspelých západných krajinách. Preto skúmanie príčin, mechanizmov vzniku a hľadanie najoptimálnejších spôsobov prevencie ostáva vysoko aktuálnou úlohou,” hovorí MUDr. Terézia Macková z Neurologickej kliniky Hippokrates. V nasledujúcom rozhovore sme sa pýtali neurologičky MUDr. Terézie Mackovej na tému sonografického vyšetrenia krčných ciev.

Aké stavy je možné odhaliť počas sonografického vyšetrenia krčných ciev?

Sonografické vyšetrenie krčných artérií alebo extrakraniálnych mozgových tepien je neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie, ktoré preukáže prítomnosť zúženia alebo uzáveru tepny a stanoví rýchlosť prietoku krvi v artériách. Umožňuje posúdiť stav aterosklerózy (kôrnateniu tepien) u vyšetrovaného pacienta. 

Je možné absolvovať toto vyšetrenie u obvodného lekára alebo musíme vyhľadať špecialistu?

Ide o vyšetrenie, ktoré sa absolvuje ambulantnou cestou– teda je v tomto prípade potrebné vyhľadať špecialistu. Toto vyšetrenie vám poskytne lekár z odboru neurológia, rádiológia alebo vnútorné lekárstvo.

Potrebujeme na sonografické vyšetrenie odporúčanie od obvodného lekára?

Na tento druh USG vyšetrenia nie je potrebné odporúčanie. Vo väčšine prípadov pacient prichádza na toto vyšetrenie na doporučenie iného špecialistu- najčastejšie na odporúčanie kardiológa alebo neurológa.

 
Ako prebieha sonografia ciev krku a hlavy?

Počas vyšetrenia je odporúčanou polohou pacienta, poloha na chrbte s uvoľneným krkom (nie je potrebné pacienta vyzliecť do pol pása) a vyšetrujúci lekár sedí za hlavou pacienta. Najskôr sa na oblasť krku nanesie gél a počas vyšetrenia môže byť hlava pacienta (podľa zvyklostí vyšetrujúceho) polohovaná mierne do strán. 

Ako často by sa malo vykonávať sonografické vyšetrenie krčných ciev?

Podľa nálezu. Ak je nález v norme to znamená, že pacient nemá žiadne ťažkosti,, tak podľa potreby, teda podľa klinického stavu pacienta. Ak by bola prítomná zúžená cieva- takzvaná stenóza, pacientovi sa odporúča absolvovať vyšetrenie v pravidelných intervaloch za účelom posúdenia tejto stenózy a zváženia ďalšej liečby.

Je ošetrenie určené len pre pacientov s rizikom vzniku cievnej mozgovej príhody?

Vyšetrenie krčných tepien je veľmi dôležité pri stanovení rizika vzniku ochorenia- cievna mozgová príhoda, a to u pacientov, kde je zúženie krčnej tepny o viac ako 70%. Taktiež pacienti po prekonanej cievnej mozgovej príhode majú byť sledovaní a majú užívať správnu liečbu na zabránenie recidívy cievnej príhody a na zabránenie ďalšiemu zužovaniu karotických tepien.  Vyšetrenie sa indikuje aj  u pacientov s točením hlavy, u pacientov, ktorí odpadli, či prekonali stratu vedomia, ako súčasť pátrania po príčine takéhoto stavu. 

Vyšetrenie by mal absolvovať každý pacient s vysokým krvným tlakom, s cukrovkou, fajčiar, pacient s hypercholesterolémiou, so známym ochorením tepien končatín, po infarkte myokardu, s náhlym výpadkom zorného poľa a samozrejme s rôznymi neurologickými symptómami ako porucha hybnosti končatín, zhoršená reč, neistota v priestore a podobne. 

Vyšetrenie sa vykonáva ako súčasť sledovania pacientov po cievnych operačných výkonoch na krčných tepnách a pred závažnými operačnými výkonmi. 

Je možné pomocou tohto vyšetrenia niekomu doslova zachrániť život?

Áno. Ak sa zistí, že cieva je vážne zúžená, je potrebný operačný zákrok. Taktiež, ak sú cievy poškodené inými spôsobmi, ako sú disekcia, aneuryzma či iné cievne anomálie, ktoré patria medzi život ohrozujúce stavy.

Aké rady by ste dali ľuďom, ktorí majú v rodine anamnézu cievnej mozgovej príhody, dá sa CMP predchádzať pomocou životosprávy?

Podľa hlavných príčin sú najčastejšie mozgové príhody spôsobené upchávaním veľkých tepien v hlave a na krku, čo je dôsledok postupného zhoršenia stavu týchto tepien.

Existujú faktory, ktoré nevieme zmeniť a ktoré zvyšujú riziko mozgovej príhody. Patria sem vek, pohlavie, etnická príslušnosť a dedičné predispozície. 

Potom sú tu faktory, ktoré môžeme ovplyvniť: vysoký krvný tlak, srdcové choroby, cukrovka, dočasné prerušenie krvného zásobenia mozgu, zúženie krčných tepien, obezita, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu a užívanie antikoncepcie. Prítomnosť týchto rizikových faktorov naznačuje vyššiu pravdepodobnosť vzniku mozgovej príhody. 

Je dôležité jesť vyvážene, obmedziť cukor, dodržiavať pravidelný pohybový a pitný režim, mať dlhý a kvalitný spánok a pravidelne absolvovať lekárske prehliadky, vrátane krvných odberov, a rýchlo reagovať na akékoľvek náhle zmeny v zdravotnom stave.

Ak sa pacientovi zistí upchatie ciev, aké odporúčanie dostane?

Ak sa zistí, že cieva je zúžená, liečba závisí od vážnosti zúženia a príznakov. Ak príznaky nie sú vážne, pacient bude dostávať liečbu na zmiernenie príznakov a bude pravidelne sledovaný neurológom, vrátane ultrazvukových vyšetrení každých 3-6 mesiacov

Ak sa však vyskytujú vážne príznaky a zúženie je vážne, odporúča sa konzultácia s chirurgom špecializujúcim sa na cievy, aby sa zvážila možnosť operácie.

Prečo by mali tento druh sonografie absolvovať aj ľudia, ktorí napríklad nemajú problém s vysoký krvným tlakom, ale aj ľudia, ktorí trpia závratmi či migrénami?  

Pacienti, ktorí trpia rôznymi zdravotnými problémami, ako sú migrény, srdcové choroby alebo mozgové príhody, potrebujú dôkladnú starostlivosť. Medzi tieto opatrenia patrí aj špeciálne ultrazvukové vyšetrenie, ktoré pomáha skontrolovať cievy zásobujúce mozog a zistiť prípadné problémy s krvným obehom v tejto oblasti.

Sonografické vyšetrenie krčných ciev, ktoré trvá do 30 minút, môže skutočne zachrániť život. Je veľmi dôležité starať sa o svoje zdravie a nezabúdať ani na zdravie tých, ktorých máme radi. Neurologické vyšetrenie si viete zarezervovať v centre Hippokrates, alebo môžete toto vyšetrenie  darovať prostredníctvom darčekovej poukážky.

Návrat hore