...
KATEGÓRIA: ZNAČKA:

Nadštandardná preventívna prehliadka u internistu

169,00

Platnosť poukážky: 120 dní od zakúpenia.

Maximálna dĺžka 120 znakov vrátane medzier.
5/5

Popis

Poukážka zahŕňa interné klinické vyšetrenie špecialistom v odbore vnútorné lekárstvo do 60 min., rozbor zdravotných ťažkostí, rodinnej a pracovnej anamnézy, orientačné neurologické, ortopedické a kožné vyšetrenie, orientačné vyšetrenie zmyslových orgánov so zameraním na sluch, zrak, zmeranie vitálnych funkcií (pulz, tlak, saturácia kyslíka v krvi), vystavenie záverečnej lekárskej správy s odporúčaniami.

Ďalej poukážka zahŕňa EKG vyšetrenie, laboratórne vyšetrenia krvi a moču (moč chemicky, močový sediment, FW (sedimentácia krvi), glykémia, kreatinín, krvný obraz, urea, AST, ALT, ALP, GMT, Cholesterol celkový, cholesterol LDL, cholesterol HDL, triaglyceroly, kyselina močová, ionogram (Na,K,CL),vyšetrenia hormónu štítnej žľazy TSH.

Dôležité informácie

  • Poukážka je platná v Súkromnom zdravotníckom centre Hippokrates.
  • Možnosť zakúpiť si v centre po dohode s lekárom aj iné potrebné doplnkové vyšetrenia.
  • Na odbery a lekársku prehliadku sa treba vopred objednať na telefónnom čísle +421 903 788 670 alebo mailom na eshop@hippokrates.sk
  • Adresa: Súkromné zdravotnícke centrum Hippokrates, Prievozská 4/A – Blok B (Apollo Biznis Center II), 82109 Bratislava.
Preview
Close
Návrat hore