...

Mgr. Natália Majbová

Manažér pre zdravotnú starostlivosť

Stať sa zdravotnou sestrou ju motivovala najmä mama, ktorá bola tiež zdravotnou sestrou. Absolvovala vysokú školu v odbore ošetrovateľstvo, ktorú ukončila magisterským stupňom vzdelania. Počas praxe v NsP Sv. Lukáša v Galante, FN Trnave, v zariadení pre seniorov v Trnave nadobudla cenné vedomosti, skúsenosti a manažérske zručnosti. K naplneniu svojich cieľov sa snaží ísťpostupnými krokmi k čomu ju vedú najmä vlastnosti ako vytrvalosť, cieľavedomosť, kreativita, entuziazmus a radosť spoznávať nové veci.

Špecializácia

Manažér pre zdravotnú starostlivosť

Prax

20 rokov

Jazyky

Slovenský

Úkony

zabezpečenie bezproblémového chodu celej kliniky, komunikácia s klientmi a dodávateľmi, inventúra zdravotníckeho a technického materiálu, komunikácia s vedením kliniky, doktormi a ostatným personálom

Ordinačné dni

Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok
Návrat hore