Archívy: <span>Profiles</span>

Profiles

MUDr. Jozef Dinka

A board certified General Practitioner with a long-standing practice of General Practitioner.

Mgr. Helena Škultétyová
Profiles

Mgr. Helena Škultétyová

A physiotherapist, trainings in Pilates method, SM system, in Roswitha Brunkow method, Breuss massage, Dorn method, fit-balls exercises, stabilizing kinesiotapping, craniosacral therapy.

Tibor Benko
Profiles

Tibor Benko

A physiotherapist, trainings in Roswitha Brunkow method, fit-ball exercises, stabilizing kinesiotapping, craniosacral therapy.

Michal Točík
Profiles

Michal Točík

Študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave.  Svoju prax začínal ako konzultant  v oblasti    ľudských zdrojov, neskôr zastával viaceré riadiace pozície v renomovaných  medzinárodných  spoločnostiach. V súčasnosti pôsobí na pozícii výkonného riaditeľa  a konateľa Súkromného  zdravotníckeho centra Hippokrates.

Sasha Točík Berkyová
Profiles

Sasha Točík Berkyová

Certifikovaná arteterapeutka a Art Therapy Life Coach, členka Slovenskej asociácie arteterapeutov, špecializuje sa na individuálnu terapiu a poradenstvo. Pochádza z umeleckej rodiny Jána Berkyho Mrenicu, študovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. V roku 2017 v inštitúcii Terra Therapeutica úspešne ukončila rekvalifikačé štúdium Arteterapie - Intervencia umením u profesorky J.Šickovej - Fabrici. Venuje sa najmä dospelým klientom a to v medicínskom centre Hippkrates, no realizuje aj arteterapiu v domácom prostredí pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami v rámci Bratislavy. Sasha už niekoľko rokov pôsobí aj ako fotografka, má za sebou viaceré vernisáže a výstavy fotografií i obrazov. Rada sa venuje spevu, maľovaniu a jazde na koni.

MUDr. Jozef Dinka
Profiles

MUDr. Jozef Dinka

Atestácia zo všeobecného lekárstva a internej medicíny, dlhoročná prax praktického lekára.

MUDr. Ivana Kreheľová
Profiles

MUDr. Ivana Kreheľová

Absolvovala LF UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. Po zložení atestácie v odbore neurológia pokračovala v práci na oddelení a neurologickej ambulancii, a taktiež na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti a v neurologickej konzilárnej činnosti. Získala ďalšie subšpecializačné vzdelania v extrakraniálnom neurosonologickom vyšetrení, elektroencefalografii a epileptologii, a v neurointenzívnej medicíne. Svoje pôsobenie rozšírila o činnosť v poradni pre záchvatovité ochorenia pri neurologickom oddelení nemocnice Břeclav. Tohto času sa venuje prevažne ambulatnej neurologickej činnosti.

MUDr. Karol Točík, CSc.
Profiles

MUDr. Karol Točík, CSc.

Atestovaný neurológ, dlhoročná prax klinického a ambulantného neurológa, ašpirantúra v neuroinfektológii, prax a školenia v neurologickej rádiodiagnostike a elektroencefalografii, lekár s holistickým prístupom k riešeniu problémov pacienta. Lekár s praxou na Neurologickej klinike AKH vo Viedni.

MUDr. Terézia Macková
Profiles

MUDr. Terézia Macková

Doctorate in neurology, graduated from the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava. She gained clinical practice at the Department and at the Neurological Intensive Care Unit of the University Hospital in NNS Sv. Lukáša in Galanta. She completed her specialization studies at SZU in the field of neurology with an attestation examination. She is a trainee in duplex USG master brain vessels, in transcranial doppler USG at UVN SNP in RK, and holds an English certificate Advanced-Bracknell and Wokingham College.

  • 1
  • 2
SlovakiaEnglish