MUDr. Vladislav Abaffy

Lekár internej medicíny

Atestovaný lekár internej medicíny s dlhoročnou ambulantnou praxou,je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.V prístupe k pacientom sa usiluje aplikovať princípy celostnej medicíny podľa poznatkov a skúseností IFM ( The Institute for Functional Medicine, Cleveland,Ohio)

SlovakiaEnglish