Archívy: Profiles

MUDr. Karol Točík, CSc.
Profiles

MUDr. Karol Točík, CSc.

A board certified neurologist, a long-standing practice of a clinician and outpatient neurologist, research assistantship in the field of neuroinfectology, practice and trainings in neurological radiodiagnosis and electroencephalography, a doctor with holistic approach to the treatment of patient’s problems. The practice at Neurologic clinic AKH in Vienna.

MUDr. Mária Petrincová
Profiles

MUDr. Mária Petrincová

Dr. Petrincova completed general medical education at the Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University in Martin. Experience and clinical practice gained at the neurological department of the University Hospital of St. Cyril and Methodius in Bratislava, where she worked in the department of unified intensive care and counseling. She also worked in the electrophysiological laboratory, completed training in electroencephalography and electromyography. After obtaining an attestation in the field of neurology, she is engaged in outpatient practice.

MUDr. Mária Petrincová
Profiles

MUDr. Mária Petrincová

Všeobecné lekárske vzdelanie ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Skúsenosti a klinickú prax získala na neurologickom oddelení Univerzitnej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde pracovala na oddelení jednotke intenzívnej starostlivosti a konziliárnej činnosti. Pracovala  i v elektrofyziologickom laboratórium, absolvovala školenia v elektroencefalografii a elektromyografii. Po získaní atestácie v odbore neurológia sa venuje ambulantnej praxi.

Profiles

MUDr. Vladislav Abaffy

A certified doctor of internal medicine with many years of outpatient practice, He is a graduate of the Medical Faculty of Charles University in Bratislava. The approach to patients seeks to apply the principles of holistic medicine according to the knowledge and experience of IFM (The Institute for Functional Medicine, Cleveland,Ohio)

MUDr. Terézia Macková
Profiles

MUDr. Terézia Macková

Lekárka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddeleni a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľkou English certifikate Advanced-Bracknell and Wokingham College.

MUDr. Vladislav Abaffy
Profiles

MUDr. Vladislav Abaffy

Atestovaný lekár internej medicíny s dlhoročnou ambulantnou praxou,je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.V prístupe k pacientom sa usiluje aplikovať princípy celostnej medicíny podľa poznatkov a skúseností IFM ( The Institute for Functional Medicine, Cleveland,Ohio)

Alena Bernátová
Profiles

Alena Bernátová

Príďte zrelaxovať svoje telo a myseľ. Alenka ponúka klasickú a športovú masáž, manuálnu medicínsku lymfodrenáž, Breussovu masáž s ľubovníkovým olejom a antimigrénovú masáž.

MUDr. Ivana Kreheľová
Profiles

MUDr. Ivana Kreheľová

She graduated from the Faculty of Medicine in Bratislava in general medicine. After completing the attestation in neurology, she continued her work at the Department of Neurology, as well as at the neurological unit of intensive care and neurological counseling. She received further sub-specializations in extra-cranial neuroscience, electroencephalography and epileptology, and in neurointensive medicine. She expanded her activities to a bachelors counseling activity at the neurological department of Břeclav Hospital. At this time, he is involved in predominantly ambulatory neurological activities.

Tibor Benko
Profiles

Tibor Benko

Fyzioterapeut s viac ako 20 ročnou praxou, školenia v metodike Rosawithy Brunkowovej, cvičenie na fit-loptách, stabilizačný kineziotaping, kraniosakrálna terapia.

Mgr. Helena Škultétyová
Profiles

Mgr. Helena Škultétyová

Fyzioterapeut, školenia v metodike Pilates, SM systém, v metodike Rosawithy Brunkowovej, Breussova masáž, Dornova metóda, cvičenie na fit-loptách, stabilizačný kineziotaping, kraniosakrálna terapia

  • 1
  • 2
SlovakiaEnglish