Praktický lekár

Čo Vám ponúkame:

Možnosť objednať sa k praktickému lekárovi na konkrétny termín
Kompletnú starostlivosť  na vysokej úrovni pre všetkých pacientov
Štandardné a nadštandardné preventívne prehliadky pre dospelých
Pracovná zdravotná služba
Dôraz na komplexný prístup k zdravotným problémom
⇒ Dlhodobú spoluprácu pri riešení problémov spojených s liečbou a životosprávou, spoluprácu s rodinnými príslušníkmi

 

Vážení klienti nášho zdravotníckeho centra,

SZC Hippokrates nelieči pacientov s prenosnými (infekčnými) ochoreniami, je zameraný na liečbu neurologických ochorení, ktoré nemajú infekčný pôvod. Naše zariadenie je lokalizované v priestoroch biznis centra, administratívnej budovy, nie v priestoroch zdravotníckych a nemocničných, ktoré sú z hľadiska prenosu infekčného ochorenia rizikové. Všetkým našim pacientom, ktorí boli v možnom kontakte zdroja infekčného ochorenia a majú príznaky takéhoto ochorenia, poskytneme telefonickú konzultáciu, z hygienických a bezpečnostných dôvodov nebudú vyšetrení osobne. Priestory nášho zdravotníckeho zariadenia sú dezinfikované a dodržiavame odporučené hygienické predpisy zabraňujúce vzniku a prenosu infekčných ochorení.

Z uvedených dôvodov sa naši pacienti nemusia báť návštevy v SZC Hippokrates.

Pacienti, ktorí sú u nás evidovaní u praktického lekára a spĺňajú podmienky niektorého z bodov 1 až 4 musia ostať doma a telefonicky kontaktovať recepciu. Náš lekár sa s Vami telefonicky spojí a bude riešiť Váš prípad telefonicky:

1. Máte zvýšenú teplotu, kašeľ, dýchavičnosť (sťažené dýchanie), bolesti svalov a lebo pocit nadmernej únavy, tráviace problémy – bolesti brucha, hnačky, pocit nevoľnosti, zvracanie.

2.Boli ste za posledných 14 dní v zahraničí, alebo ste cestovali ste lietadlom.

3.Boli ste za posledných 14 dní v kontakte s osobu, ktorá prišla zo zahraničia alebo cestovala lietadlom.

4. Boli ste za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá mala príznaky chrípkového ochorenia, mala zvýšenú teplotu, kašeľ a dýchavičnosť (sťažené dýchanie)?

Infúzie s C vitamínom môžeme podávať len z preventívnych dôvodov ľuďom, ktorí sú zdraví a neboli v možnom kontakte s virusom SARS-Co V-2. Ak niekto chce infúziu z toho dôvodu, že už má nejaké príznaky ochorenia, infúzia sa mu nesmie v našom zariadení podať. Všetky liečebné zásahy, ktoré zasahujú do tela človeka s možnou infekciou, je dovolené realizovať len na vyhradených infektologických pracoviskách.

ĎAKUJEME

 

 

Čo obsahuje nadštandardná preventívna prehliadka?

 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus)
 • vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie
 • laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov, iné krvné parametre na vyžiadaniepacienta napr. onkomarkery
 • EKG
 • spirometria
 • rehabilitačné vyšetrenie pohybového aparátu, vyšetrenie internistom, výživové poradenstvo
 • vyšetrenie na potravinové intolerancie
 • prevenciu si hradí pacient samostatne nezávisle od lehoty poslednej prevencie

Kto sa o vás postará?

MUDr. Jozef Dinka

MUDr. Jozef Dinka

Praktický lekár

Atestácia zo všeobecného lekárstva a internej medicíny, dlhoročná prax praktického lekára.

Čo obsahuje štandardná preventívna prehliadka?

 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus)
 • vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie
 • laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov
 • pacienti nad 40 rokov aj EKG
 • základnú prevenciu má každý pacient nárok absolvovať raz za 2 roky u svojho praktického lekára pričom je táto prehliadka plne preplácaná poisťovňou

 

Pracovná zdravotná služba I. a II. kategórie

 • Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sa vykonáva na základe hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
 • Členmi tímu pri vykonávaní dohľadu nad zdravím zamestnancov sú:
  • lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo prvého stupňa – získal certifikát pracovnej zdravotnej služby
  • zdravotná sestra
 •  Po lekárskej prehliadke vydá lekár potvrdenie o spôsobilosti/nespôsobilosti vykonávať zamestnanie v danom odbore
SlovakiaEnglish