...

Všeobecná lekárka MUDr. Tešlárová: ,,Komplexný a individuálny prístup k pacientovi v dnešnom zdravotníckom systéme chýba.”

Každý pacient má právo na slobodný výber svojho lekára a nie je povinný si ho vyberať iba na základe obvodu. Nároky doby sa menia, a preto čoraz viac pacientov vyhľadáva lekárov s ľudským prístupom, možnosťou objednávania na konkrétny termín, a takisto s komplexným prístupom k ich zdraviu. Presne takou je aj všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Mária Tešlárová, ktorá začala ordinovať v SZC Hippokrates od marca 2023.

Pani doktorka čo Vás priviedlo k štúdiu medicíny a ako dlho vykonávate profesiu všeobecného lekára?

Štúdium medicíny bol odmalička vždy môj veľký sen. Už ako malá som obväzovala bábiky a mala doma doktorský set na hranie od mojej krstnej mamy, tiež všeobecnej lekárky. Profesiu všeobecného lekára vykonávam už skoro 5 rokov.

Prečo ste si vybrali práve odbor všeobecného lekárstva?

Počas štúdia na medicíne som inklinovala ku kardiológií a internej medicíne, ku ktorým mám stále najbližšie, ale neskôr vplyvom rôznych okolností som sa nakoniec rozhodla pre odbor všeobecného lekárstva, ktorý mi umožnil získať rezidentský program.

Hovorí sa, že aj slová majú liečivú moc. Čoraz viac pacientov si vyberá svojho všeobecného lekára nie len podľa miesta bydliska, ale aj na základe jeho prístupu, spôsobe komunikácie a ochoty pomôcť, čo si o tomto trende myslíte?

Myslím si, že je to úplne normálny a prirodzený trend, aj ja si podľa toho vyberám svojich lekárov, no v prvom rade podľa ich vedomostí, resp. môjho pocitu, že ich majú a že im môžem plne dôverovať. Veľmi ma mrzí a z osobnej skúsenosti viem, že vyčerpaný a preťažený lekár môže pokulhávať v spôsobe komunikácie s pacientom. Tento jav ako pacient tolerujem a chápem, nedávam túto skutočosť na prvé miesto pri výbere lekára, hoc je to veľmi dôležité. Ochotu pômocť si myslím, ale má každý lekár, je to naša práca. Otázkou je len, či daný lekár má priestor, energiu a čas na všetko spomenuté.

Zdravotníctvo má za sebou náročné intenzívne obdobia Covidu, ktoré prinieslo mnoho vyčerpávajúcich chvíľ. Vo väčšej miere sa začala používať e-medicína (e-recepty, telefonické a emailové konzultácie, e-PN a pod.), mnoho pacientom to uľahčilo fungovanie, ako je to ale z pohľadu lekára?

Z pohľadu lekára aplikácia do praxe býva ťažká, spojená s mnohými problémami, ale ja osobne sa teším všetkému elektronickému, už len aby to fungovalo tak, ako má. Uľahčí to život ako lekárovi, tak aj pacientovi. Nie je potrebné, aby pacient vždy a za každú cenu prišiel do ambulancie. Na druhej strane éra covidu ukázala aj to, že mnohí pacienti by chceli všetko vyriešiť telefonicky či emailom, a to nie je bohužiaľ možné. Veľmi ľahko sa lekár môže aj pomýliť, keď daného pacienta nevidí a koná len na základe toho, čo mu pacient povie. Stále platí, že základom dobrej diagnózy je hlavne anamnéza a fyzikálne vyšetrenie.

Zažili ste počas vašej praxe niečo nevšedné, nejakú kuriozitu, ktorá Vám utkvela v pamäti ?

 V ambulancií všeobecného lekára človek zažíva rôzne situácie, niekedy aj denne rôzne kuriozity, častokrát si ich iba medzi sebou s kolegami hovoríme v kuloároch, niektoré sú vtipné, iné zase až absurdné. Kiežby vždy prevažovali viac tie veselé. Mám rada vtipných ľudí a humor všeobecne.

Ktoré choroby v súčasnosti najviac trápia ľudí?

Kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, diabetes, infekčné ochorenia, bolesti hlavy a chrbta, tetánia, ale aj rôzne úrazy.

Neodmysliteľnou súčasťou všeobecnej ambulancie sú aj preventívne prehliadky, prečo je dôležité ich aspoň každé dva roky absolvovať a čo všetko sa pri vyšetrení skúma?

Všeobecného lekára pre dospelých kvôli preventívnej prehliadke možno navštíviť každé 2 roky, darcovia krvi môžu aj raz ročne. Rozsah preventívnej prehliadky uvádza vestník MZ SR. Nie všetkým chorobám sa dá predísť vyšetrením, preto odborníci vybrali vyšetrenia, ktoré umožňujú záchyt hlavne týchto chorôb (diabetes, hypertenzia, choroby obličiek a podobne). Súčasťou preventívnej prehliadky je kompletná anamnéza pacienta, kontrola očkovaní, fyzikálne vyšetrenie s meraním krvného tlaku, odber krvi a moču, ak má pacient nad 40 rokov aj EKG vyšetrenie. Z krvi lekár určí krvný obraz, sedimentáciu, glykémiu, kreatinín, ALT – pečeňový enzým, vo veku 18 a nad 40 rokov hladinu cholesterolu a tukov v krvi. Moč sa vyšetrí chemicky a pod mikroskopom. Samozrejme odber aj vyšetrenie je možné individualizovať a rozšíriť na základe uváženia lekára, zdravotného stavu a diagnóz pacienta. Ak sa v rodine objavila rakovina hrubého čreva, alebo ak má pacient viac ako 40 rokov, súčasťou preventívnej prehliadky je aj vyšetrenie skrytého krvácania zo stolice. Vďaka tomuto nenáročnému vyšetreniu môžeme rakovinu hrubého čreva zachytiť včas. Je vhodné, aby každý nad 50 rokov preventívne absolvoval aj kolonoskopické vyšetrenie, na ktoré ho je možné v rámci prehliadky odoslať. Ak sa v rodine objavila rakovina prostaty alebo ak má pacient viac ako 40 rokov, odporúčame aj preventívne urologické vyšetrenie raz za 3 roky.

Čo považujete vo vašej práci za najnáročnejšie a čo za to najkrajšie?

Najnáročnejšie na mojej práci považujem obrovský rozsah vedomostí a odhad, ktorý dobrý všeobecný lekár musí mať, no zároveň je to pre mňa aj taká výzva a krása tohoto povolania. Človek musí zo všetkého vedieť aspoň niečo. Častokrát sa stáva, že pacient sa k špecialistovi nevie dostať a ostáva tzv. ,,váš“, alebo hoc tam bol, nie je mu jasné čo má ďalej robiť, nevie sa rozhodnúť, potrebuje radu, či už ľudskú, psychologickú, alebo odbornú. Úplne najkrajšie, čo vnímam na mojej práci je to, keď sa mi podarí niekomu zachrániť život a keď už ako lekár poznám svojich pacientov, viem kto sú, viem o nich skoro všetko. Ak máme s pacientom dobrý vzťah vtedy mu viem najlepšie pomôcť.

Aký je Váš spôsob oddychu od náročnej práce lekára? Ako relaxujete?

Po práci zväčša potrebujem mentálne vypnúť aspoň na chvíľku, na čo využívam pozeranie seriálov či filmov (milujem sci-fi a fantasy), cvičenie, prechádzku s mojim psom, meditáciu či spánok. Rada bicyklujem a tiež chodím na turistiku.

Hippokrates medicínske centrum ponúka svoje zdravotnícke služby skoro tridsať rokov, ide o prvé súkromné zdravotnícke centrum konvenčnej medicíny na Slovensku, prečo ste si vybrali pôsobenie práve tu?

Pretože práve medicínske centrum Hippokrates mi ponúka možnosť robiť medicínu tak, ako to chcem aj ja. Preferujem komplexný, individuálny a progresívny prístup k pacientovi, kedy sa bez stresu a s dostatkom času na pacienta viem plne venovať jemu a čo najlepšie vykonávať svoju profesiu. Bohužiaľ nie všade je takáto možnosť, v dnešnom chybnom nastavení zdravotníckeho systému, všetko spomenuté mnohokrát chýba. V SZC Hippokrates mám takisto možnosť promptne objednať a odporučiť pacienta ku kolegom špecialistom- neurológovi, či internistovi, alebo mu odporučiť fyzioterapiu či arteterapiu.

Návrat hore