...

Fyzioterapeutka s viac ako dvadsaťročnou praxou: ,,tzv. esemeskový krk bude mať v budúcnosti mnoho ľudí.”

Až 80% dospelej populácie na Slovensku trpí bolesťami chrbta. Odborníci – všeobecní lekári, neurológovia, ortopédi i športoví lekári – radia tento problém takmer k civilizačným ochoreniam a upozorňujú, že už dnes má rozmery epidémie a stále stúpajúci trend. V súčasnosti patria k najviac zasiahnutým ľudia so sedavým zamestnaním a zamestnanci pod neustálym psychickým tlakom. Kľúčovým faktorom je svalová nerovnováha. O fyzioterapii a prečo sa z odborníkov na pohybový aparát stáva jeden z najvyhľadávanejších odborov pri bolestiach či úrazoch nám poskytla rozhovor fyzioterapeutka Mgr. Helena Škultétyová zo Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates.

Ako by ste popísali svoju profesiu? Dnes má veľa ľudí svojho vlastného psychológa, terapeuta a  aj fyzioterapeuta. Čo je však náplňou vašej práce? 

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému, teda svalov, šliach a kĺbov. Náplňou práce je teda udržanie, podpora, resp. obnova maximálnej funkčnej zdatnosti pohybového aparátu. Fyzioterapeuti tiež poskytujú predoperačné aj pooperačné terapie, v rámci prevencie pomáhajú predchádzať problémom s chrbticou a kĺbami.

Aký je rozdiel medzi osobným trénerom a  fyzioterapeutom? 

Osobný tréner je zameraný viac na zlepšovanie výkonu, to znamená že určuje tréningy, pri ktorých sa zvyšuje svalová sila, vytrvalosť a rýchlosť. Cvičenie s fyzioterapeutom je vhodné ak sú pri pohybe bolesti, to znamená že určuje cviky, ktoré sú pre daného človeka bezpečné, uvoľňuje preťažené svaly a posilňuje oslabené, naučí človeka, ako správne držať telo pri cvičení a ako správne zapájať svaly. V prípade potreby vie uvoľniť svaly pomocou makkých techník alebo fyzikálnou terapiou.

Môžu ľudia kombinovať cvičenie s osobným trénerom a fyzioterapeutom? 

Áno, môžu. Väčšinou to využívajú vrcholoví športovci, alebo ľudia, ktorí sa rekreačne venujú športu vo zvýšenej miere.

V minulosti boli známe rehabilitačné sestry, stále táto profesia existuje alebo ju nahradila tá vaša? Aké sú možnosti štúdia tejto profesie u nás?

V minulosti boli rehabilitační pracovníci, ktorí po ukončení gymnázia študovali na rehabilitačnej nadstavbe 2 roky. Dnes takáto možnosť už neexistuje, je potrebné po maturite absolvovať vyššie odborné štúdium v trvaní 3 rokov, kde končia ako diplomovaní fyzioterapeuti. Fyzioterapia sá dá študovať aj na vysokej škole v rámci prvého-tretieho vysokoškolského stupňa.

Na základe akých kritérií odporúčate vybrať si fyzioterapeuta?

Zručnosť v odbore, znalosť liečebných metodík, ktoré sa na danom pracovisku využívajú a tiež zmysel pre zodpovednosť, empatia.

S  akými najčastejšími problémami vás klienti vyhľadávajú?

Najčastejšie nás vyhľadávajú, keď pociťujú bolesti alebo napätie chrbta, či ide o krčnú chrbticu, hrudnú alebo driekovú časť, bolesti hlavy, bolesti krížov, závrate, keď majú hučanie, či pískanie v ušiach, tiež keď pociťujú rôzne bolesti, tŕpnutie, alebo pálenie v horných či dolných končatinách.

Zmenilo sa spektrum zdravotných problémov za ostatné roky? Odzrkadlil sa súčasný spôsob života na vašich klientoch?

Spektrum zdravotných problémov sa ani veľmi nezmenil, keďže naše centrum už dlhé roky vyhľadávajú ľudia s vertebrogénymi ochoreniami, ktoré vznikajú ako dôsledok sedavého spôsobu života. Vo väčšej miere je ale zastúpený stres, ako v pracovnom tak aj v osobnom živote, ktorý má výrazný podiel na vzniku vertebrogénnych ochorení.

Z  čoho pozostáva cvičenie s  fyzioterapeutom pri bolestiach chrbta? Ako často by sme ho mali navštíviť?

Keď príde klient s bolesťami chrbta, je dôležité ho na začiatku tých bolestí zbaviť. Vykonávame mäkké a mobilizačné techniky a využívame fyzikálnu terapiu na zmiernenie bolesti, zápalu, svalového napätia. Inštruujeme klienta o správnych pohybových stereotypoch, ako má správne sedieť za počítačom, čoho sa má vyvarovať. Snažíme sa nájsť príčinu bolestí chrbta a následne klienta poučiť. Na začiatku terapie sa vyberajú skôr cvičenia na uvoľnenie preťažených svalov, neskôr sa pracuje na posilovaní hlbokých svalov chrbta, brucha, svalov panvového dna a oslabených svalov a na špirálnej stabilizácii  tela v pohybe, tzv. SM systém.

Na začiatku, keď má klient bolesti je vhodné prísť na terapiu častejšie, 3x alebo 2x týždenne, neskôr, keď sa stabilizuje sa môžu tieto intervaly predlžovať.

Čo nás (ľudí) bude podľa vás trápiť o  ďalších desať rokov? Bude to esemeskový krk, karpálny tunel, väčšie bolesti chrbta?

Je veľká pravdepodobnosť, že v budúcnosti bude veľa ľudí s tzv. esemeskovým krkom, ktorý vzniká, keď je hlava dlhodobo zohnutá dole. Je to hlavne pri pozeraní do mobilu alebo notebooku, čo je hlavne u mladých ľudí veľmi časté. Dochádza k tomu vtedy, keď sedíte s nesprávne ohnutou krčnou chrbticou, ktorá sa následne začne posúvať. Ideálne ohnutie by malo byť maximálne do 40° uhla. Následkom toho potom vzniká veľké napätie a tlak v oblasti šije, pliec, bolesti hlavy a krčnej chrbtice. Je tiež pravdepodobné, že na vzniku bolesti chrbta bude mať vo zvýšenej miere vplyv aj stres, ktorý je v súčasnosti u ľudí väčší ako v nedávnej minulosti.

Aký je rozdiel v  prístupe k  pacientovi po nehode (traume) a  k  tomu, ktorý príde pretože ho bolí chrbát?

Poúrazová a pooperačná fyzioterapia sa zameriava na zmenšenie bolesti, prípadne opuchu, ak je prítomný na danom mieste, zlepšenie rozsahu pohybu, znovunadobudnutie svalovej sily, rychlejšie hojenie, zlepšovanie koordinácie, istoty a stability pri pohybe. Uvoľňujú sa mäkké tkanivá a ošetruje sa jazva.

Bolesti chrbta vznikajú dlhodobým nesprávnym zaťažovaním chrbtice, preto treba na začiatku klienta poučiť o správnych pohybových stereotypoch, správnom sede, úprave pracovného prostredia. Fyzioterapia je zameraná na uvoľnenie preťažených svalov, posilovanie hlbokého stabilizačného systému a aj zapájanie ho pri bežných denných činnostiach, úprava stereotypu dýchania.

Čo by mali ľudia robiť, aby výsledok práce fyzioterapeuta pretrval čo najdlhšie?

Dodržiavať zásady školy chrbta nielen v práci, ale aj pri bežných denných činnostiach. Pravidelne cvičiť cviky, ktoré ho naučil fyzioterapeut, to znamená cviky na uvoľnenie preťažených svalov, cviky na posilnenie hlbokého stabilizačného systému a SM systém. Robiť aktivity, ktoré ich napĺňajú, z ktorých majú radosť, pri ktorých naberú energiu.

Prečo by mali ľudia absolvovať fyzioterapiu práve u  vás, v  SZC Hippokrates?

Máme dlhoročné skúsenosti s liečbou ochorení chrbtice a veľmi dobré výsledky. Okrem toho je tu komplexná starostlivosť o klienta, to znamená úzka spolupráca s neurológmi, ktorí v prípade potreby aplikujú MD Guna obstreky, ordinujú infúzie či kolagénové injekcie a na zvládnutie stresu je vynikajúca arteterapia. Túto komplexnú starostlivosť zabezbečuje príjemný a odborný personál.

Prečo ste sa pre toto povolanie rozhodli?

Inšpirovala ma moja mama, ktorá celý život pracovala ako rehabilitačný pracovník vo Vysokých Tatrách.

Návrat hore