Neurológia

S ČÍM VÁM VIE POMÔCŤ NEUROLÓG?

 • Bolesti chrbta a hlavy, migrény
 •  Záchvatové ochorenia – kŕčové stavy, poruchy vedomia, závraty
 • Ochorenia vyššieho veku – nedokrvenie mozgu,  porážka, zabúdanie
 •  Poruchy pohyblivosti
 •  Silná alebo dlhodobá bolesť
 •  Pocity chronickej únavy bez známej príčiny
 • Pocity úzkosti, depresie, syndróm vyhorenia,
 • Tetanický syndróm
 • Long-Covidový syndróm
 •  Panické stavy spojené s rôznymi telesnými príznakmi
 •  Parkinsonova choroba, ALzheimer
 • Skleróza multiplex

ELEKTROMYOGRAFIA (EMG)

Elektromyografia (EMG) je prístrojové vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Takýmto spôsobom špecialista overuje ich stav a správne nervové zásobovanie – inerváciu. Vyšetrenie indikuje a vykonáva neurológ.

Kedy vám lekár môže odporučiť EMG vyšetrenie?

Neurológ toto vyšetrenie môže indikovať, ak máte príznaky nejakej svalovej, nervovej alebo neuromuskulárnej poruchy alebo ochorenia. Najčastejšie príznaky sú brnenie, necitlivosť, stuhnutosť svalov, nedobrovoľné zášklby (tiky), svalová bolesivosť alebo slabosť- až paralýza horných a dolných končatín.

Najčastejšie lekár – neurológ odporučí vyšetrenie EMG, ak má podozrenie na tetanický syndróm, polyneuropatiu, poškodenie periférnych nervov (či nervových koreňov pri hernii disku), alebo poruchy nervovo-svalového prenosu.

Aké EMG vyšetrenia vykonávame v našom centre?

  EMG vyšetrenie na Tetanický syndróm – vyšetrenie trvá cca 20 minút.
  EMG vyšetrenie na  Syndróm karpálneho tunela- vyšetrenie trvá cca 30 minút.
  EMG vyšetrenie vodivosti na horných končatináchvyšetrenie trvá cca 30 minút.
  EMG vyšetrenie polyneuropatie dolných končatínvyšetrenie trvá cca 40 minút.

AKCIA PRE POISTENCOV POISŤOVNE VŠZP A UNION do konca marca 2021!
Počas mesiacov február a marec 2021 bude EMG vyšetrenie v SZC Hippokrates za akciovú cenu 10€ (administratívny poplatok).
  Vyšetrenia EMG sa v našom centre robia každý pracovný deň, garantujeme termín vyšetrenia do 7 pracovných dní.

 

EMG vyšetrenia

neurologicka ambulancia, neurológia, neurológ, neurologicka klinika, hippokrates zdravotnicke centrum, doktor karol tocik, dobry neurolog, dobry neurológ v Bratislave,

Neurologická ambulancia

Kto sa o vás postará

MUDr. Karol Točík, CSc.

Atestovaný neurológ, dlhoročná prax klinického a ambulantného neurológa, ašpirantúra v neuroinfektológii, prax a školenia v neurologickej rádiodiagnostike a elektroencefalografii, lekár s holistickým prístupom k riešeniu problémov pacienta. Lekár s praxou na Neurologickej klinike AKH vo Viedni.

MUDr. Terézia Macková

Lekárka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddeleni a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľkou English certifikate Advanced-Bracknell and Wokingham College.

MUDr. Mária Petrincová

Všeobecné lekárske vzdelanie ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Skúsenosti a klinickú prax získala na neurologickom oddelení Univerzitnej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde pracovala na oddelení jednotke intenzívnej starostlivosti a konziliárnej činnosti. Pracovala  i v elektrofyziologickom laboratórium, absolvovala školenia v elektroencefalografii a elektromyografii. Po získaní atestácie v odbore neurológia sa venuje ambulantnej praxi.

MUDr. Ivana Kreheľová

Absolvovala LF UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. Po zložení atestácie v odbore neurológia pokračovala v práci na oddelení a neurologickej ambulancii, a taktiež na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti a v neurologickej konzilárnej činnosti. Získala ďalšie subšpecializačné vzdelania v extrakraniálnom neurosonologickom vyšetrení, elektroencefalografii a epileptologii, a v neurointenzívnej medicíne. Svoje pôsobenie rozšírila o činnosť v poradni pre záchvatovité ochorenia pri neurologickom oddelení nemocnice Břeclav. Tohto času sa venuje prevažne ambulatnej neurologickej činnosti.

SlovakiaEnglish