Neurológia

S ČÍM VÁM VIE POMÔCŤ NEUROLÓG?

Bolesti chrbta a hlavy, migrény
Záchvatové ochorenia – kŕčové stavy, poruchy vedomia, závraty
⇒ Ochorenia vyššieho veku – nedokrvenie mozgu,  porážka, zabúdanie
⇒ Poruchy pohyblivosti
⇒ Silná alebo dlhodobá bolesť
⇒ Pocity chronickej únavy bez známej príčiny
⇒ Pocity úzkosti, depresie, syndróm vyhorenia, tetanický syndróm
⇒ Panické stavy spojené s rôznymi telesnými príznakmi
⇒ Neurologické ochorenia: Parkinsonova choroba, skleróza multiplex

EMG vyšetrenia

neurologicka ambulancia, neurológia, neurológ, neurologicka klinika, hippokrates zdravotnicke centrum, doktor karol tocik, dobry neurolog, dobry neurológ v Bratislave,

Neurologická ambulancia

Kto sa o vás postará

MUDr. Karol Točík, CSc.

Atestovaný neurológ, dlhoročná prax klinického a ambulantného neurológa, ašpirantúra v neuroinfektológii, prax a školenia v neurologickej rádiodiagnostike a elektroencefalografii, lekár s holistickým prístupom k riešeniu problémov pacienta. Lekár s praxou na Neurologickej klinike AKH vo Viedni.

MUDr. Terézia Macková

Lekárka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddeleni a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľkou English certifikate Advanced-Bracknell and Wokingham College.

MUDr. Mária Petrincová

Všeobecné lekárske vzdelanie ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Skúsenosti a klinickú prax získala na neurologickom oddelení Univerzitnej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde pracovala na oddelení jednotke intenzívnej starostlivosti a konziliárnej činnosti. Pracovala  i v elektrofyziologickom laboratórium, absolvovala školenia v elektroencefalografii a elektromyografii. Po získaní atestácie v odbore neurológia sa venuje ambulantnej praxi.

MUDr. Ivana Kreheľová

Absolvovala LF UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. Po zložení atestácie v odbore neurológia pokračovala v práci na oddelení a neurologickej ambulancii, a taktiež na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti a v neurologickej konzilárnej činnosti. Získala ďalšie subšpecializačné vzdelania v extrakraniálnom neurosonologickom vyšetrení, elektroencefalografii a epileptologii, a v neurointenzívnej medicíne. Svoje pôsobenie rozšírila o činnosť v poradni pre záchvatovité ochorenia pri neurologickom oddelení nemocnice Břeclav. Tohto času sa venuje prevažne ambulatnej neurologickej činnosti.

SlovakiaEnglish