...
Vyštudovala vysokú školu v odbore Ošetrovateľstvo II. stupňa ukončené magisterským titulom. O niekoľko rokov neskôr si doplnila špecializáciu v odbore intenzívna starostlivosť o chorých dospelých. Pracovné skúsenosti získala najmä na internom oddelení a neskôr na internej JIS. Počas svojej praxe nadobudla mnoho cenných vedomostí, skúseností a zručnosti, za ktoré ako sama hovorí je vďačná kolegyniam i lekárom. V zdravotníctve pracuje už takmer 13 rokov. Zdravotnou sestrou sa stala vďaka inšpirácii od svojej tety, ktorá si taktiež vybrala povolanie sestry. Podľa jej vlastných slov ju táto práca a pomoc ľudom napĺňa.

Špecializácia

Sestra

Prax

13 ročná prax zdravotnej sestry

Jazyky

Slovenský, Anglický

Úkony

asistencia lekárom pri vyšetreniach, kontrola fyziologických funkcii, podávanie infuzii, injekcii, CRP vyšetrenie, aplikácia Bemer terapie, Sibo testovanie, spirometrické vyšetrenie, asistencia lekárom pri EMG vyšetreniach dolných končatín, práca na recepcii

Ordinačné dni

Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok
Návrat hore