NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Zodpovedali sme pre vás najčastejšie sa opakujúce otázky, ktoré vás zaujímajú:

1. Čo obsahuje vstupné vyšetrenie u neurológa?

Vstupné neurologické vyšetrenie trvá 60 až 90 minút, počas ktorých sa lekár môže dôkladne pacientovi venovať. Pozostáva z odoberania anamnézy, následného tzv. fyzikálneho vyšetrenia a záveru vstupného vyšetrenia. Vyšetrenie je nebolestivé a nie je žiaden dôvod sa ho obávať. Lekár fyzikálne vyšetruje pacienta  v spodnom prádle. V závere vstupného vyšetrenia lekár oznámi pacientovi výsledok vyšetrenia s podrobným vysvetlením, to môže byť diagnóza a spôsob liečby- ak si je lekár istý diagnózou ochorenia už po prvom vyšetrení. Častejšie však lekár predpokladá viacero možných diagnóz a musí zistiť, ktorú z nich pacient má. Odporučí preto tzv. pomocné, ďalšie vyšetrenia, ktoré mu správnu diagnózu pomôžu zistiť. Môže to byť vyšetrenie krvi, CT, MRI, RTG atď. Aj pri neistej diagnóze však možno začať s liečbou hneď – napríklad zmiernením bolestí, závratov a pod., je to tzv. nešpecifická, symptomatická liečba, ktorá môže priniesť pacientovi okamžitú úľavu.

2. Čo je arteterapia a ako prebieha v SZC Hippokrates?

Arteterapia využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka samoliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Zároveň umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti. Arteterapia v SZC Hippokrates prebieha individuálnou formou a realizuje ju certifikovaná arteterapeutka a Art Therapy Life koučka Sasha Točík Berkyová.

3. Vykonávate vo vašom centre CT,MR a RTG vyšetrenia?

Uvedené vyšetrenia v SZC Hippokrates nevykonávame, nakoľko sa tieto vyšetrenia robia väčšinou vo veľkých poliklinikách alebo v nemocniciach. Tieto vyšetrenia môžu naši neurológovia odporučiť na základe svojho vyšetrenia a termín tohoto vyšetrenia na danom pracovisku pomôže zistiť a objednať sa naša recepcia.

Vysvetlenie skratiek vyšetrení:

  • MR– magnetická rezonancia
  • CT– počítačová tomografia
  • RTG– röntgen
4. Máte zmluvu s poisťovňou Dôvera na neurologickú ambulanciu?

S poisťovňou Dôvera bohužiaľ zatiaľ zmluvu na neurológiu uzavretú nemáme. Zmluvu s touto poisťovňou však máme na odbor rehabilitácie a fyzioterapie.

5. Má SZC Hippokrates aj lôžkové oddelenie?

Sme ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a preto sa lôžkové oddelenie v našom centre nenachádza. Lôžkové oddelenia fungujú najmä v nemocničných zariadeniach. Liečba v medicínskom centre Hippokrates prebieha ambulantne.

6. Nachádza sa vaša poliklinika iba v Bratislave?

Áno, naša poliklinika rodinného typu sa nachádza iba v Bratislave na Prievozskej ulici v Apollo Biznis Centre II. Iné prevádzky ambulancií než v Bratislave nejestvujú.

7. Môžem sa objednať iba na fyzioterapiu bez predošlého vyšetrenia u lekára?

Na fyzioterapiu a rehabilitáciu sa môžete objednať aj bez odporučenia lekára. Na prvom stretnutí vám fyzioterapeut urobí vstupné vyšetrenie. Pri akútnych a pri vážnejších zdravotných stavoch či po úrazoch, však fyzioterapeut môže odporučiť aj dôkladné lekárske vyšetrenie, kde vhodnú liečbu nastaví lekár.

8. Nachádza sa v SZC Hippokrates aj detský neurológ?

V SZC Hippokrates detský neurológ neambuluje, vyšetrujeme pacientov od 15 rokov. Detského neurológa treba vyhľadať v špecializovaných zariadeniach venujúcim sa deťom a dorastu.Vyšetrenie pacientov od 15 do 18 rokov môže neurológ urobiť len na požiadanie a v prítomnosti rodiča, alebo zákonného zástupcu pacienta.

9. Môžem sa objednať na samotné EMG vyšetrenie alebo treba najskôr absolvovať vyšetrenie u neurológa?

Na EMG vyšetrenie sa môže pacient objednať s odporučením od neurológa. Pokiaľ takéto odporúčenia pacient nemá, v našom centre mu neurológ spraví krátke vyšetrenie a následne EMG vyšetrenie na základe nálezu nášho neurológa.

SlovakiaEnglish