Interná ambulancia

INTERNÁ AMBULANCIA

Interná medicína je vnútorné lekárstvo, odbor medicíny, v ktorom sa uskutočňuje prevencia, diagnostika a liečba vnútorných chorôb, čiže ochorení vnútorných orgánov. Odborný lekár pre vnútorné lekárstvo je internista.

 „Second opinion“ – poradenstvo a zhodnotenie výsledkov v zdravotnej dokumentácii.

V minulosti sa všetci zložitejší pacienti riešili počas hospitalizácie na  konzíliách  a seminároch, ktorých sa zúčastňovalo viacero lekárov s rôznou úrovňou skúseností, vedomostí a niekedy aj odborného zamerania.  Na konzíliách a seminároch sa rozoberali príznaky ochorenia a výsledky vyšetrení pacienta, riešili sa diagnostické postupy a liečba. Pacient sa riešil „skupinovo“, čím sa minimalizoval výskyt možnej chyby.Presunom väčšiny pacientov do ambulantnej starostlivosti sa tento spôsob riešenia zložitejších pacientov  vytratil. V diagnostike aj liečbe sa postupuje podľa vedomostí, skúseností a dovtedajšej praxe jedného lekára, zohľadňujú sa určené predpisy na diagnostiku a liečbu. Postupuje sa rutinne.   

Second opinion  nie je spochybnenie  odbornosti alebo správnosti postupu dovtedajšieho lekára.Tu je namieste nestranný pohľad iného odborníka, ktorý môže takéto slabé miesta minimalizovať.

 

Celostná medicína, holistická medicína, komplexná medicína, psychosomatická medicína: sa snaží o integráciu jednotlivých medicínskych odborov pri hľadaní príčin, prejavov a liečby ochorení.

Reflektuje súčasnú realitu, ktorou je atomizácia medicíny. V dôsledku nových vedeckých poznatkov prispela atomizácia medicíny k tomu, že sa zabudlo na to podstatné – uzdraviť pacienta. Pacient po vyšetrení u 5-6 odborných lekárov má  od každého lekára diagnózu a lieky. Užíva viacero rôznych druhov liekov a stav sa nezlepšuje – pritom každý odborný lekár postupoval správne. Celostná medicína chce zosúladiť postupy týchto lekárov, nájsť racionálny spôsob terapie a pacienta uzdraviť, nie iba liečiť.  Do úvahy berie aj psychologický aspekt sprevádzajúci ochorenie.  

Funkčná medicína: „precision“ medicine podľa HealthCare Programm prezidenta Obamu je základom pre personalizovanú medicínu.

Presadzuje riešenie zdravotných problémov v súvislosti so životným štýlom a celkovými okolnosťami života pacienta. Hľadá sa prapríčina ochorenia pacienta, zohľadňuje sa evolučné hľadisko  ľudského druhu. Hlavné aspekty personalizovanej medicíny môžeme zhrnúť v nasledujúcej definícii: správna diagnostika a správna liečba pre správneho pacienta v správnom čase. Personalizovaná medicína pomáha eliminovať pravdepodobnosť výskytu ochorení, akými sú diabetes, obezita, kardiovaskulárne ochorenia a podobne.

 

 

 

Kto sa o Vás postará?

MUDr. Vladislav Abaffy

MUDr. Vladislav Abaffy

Lekár internej medicíny

Atestovaný lekár internej medicíny s dlhoročnou ambulantnou praxou,je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave.V prístupe k pacientom sa usiluje aplikovať princípy celostnej medicíny podľa poznatkov a skúseností IFM ( The Institute for Functional Medicine, Cleveland,Ohio)

Interná ambulancia má zmluvu s poisťovňou :

PONÚKAME:

PREVENTÍVNE PREHLIADKY
AKÚTNE VYŠETRENIA OCHORENÍ VNÚTORNÝCH ORGÁNOV
INTERNÉ PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIA
SECOND OPINION
SlovakiaEnglish