Arteterapia

ARTETERAPIA

Arteterapia  využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapeutov je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie je vždy možné vyjadriť slovne. Zároveň umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporovať rast osobnosti.

Arteterapia podporuje tvorivosť, posilňuje koncentráciu, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, realxáciu a pozitívne ovplyvňuje naše sebahodnotenie a pohľad na život.

NIE JE POTREBNÉ MAŤ VÝTVARNÝ TALENT 🙂

 

  • Individuálna arteterapia v našom centre je vhodná pre dospelých a deti od 6 rokov
Pri akých problémoch pomáha:
  • psychosomatických ochoreniach
  • migrénach a chronických bolestiach hlavy a chrbta
  • depresiách, panických a úzkostných stavoch
  • v zložitých a stresových životných situáciách
  • pri syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme
  • problémoch správania a učenia

Kto sa Vám bude venovať?

Sasha Točík Berkyová

Certifikovaná arteterapeutka, Art Therapy Life koučka, fotografka a marketingová riaditeľka Súkromného zdravotníckeho centra Hippokrates v Bratislave, kde sa špecializuje na individuálnu terapiu a poradenstvo. Pochádza z umeleckej rodiny Jána Berkyho Mrenicu, študovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave a v roku 2017 úspešne ukončila štúdium Arteterapie - Intervencia umením u profesorky Jaroslavy Šickovej - Fabrici. v inštitúcii Terra Therapeutica. Momentálne študuje posledný ročník odboru umelecké terapie- Arteterapia v Olomouci. V roku 2018 odprednášala niekoľko prednášok pre odbornú lekársku verejnosť o arteterapeutických technikách a ich pôsobení na klientov s neurologickými ochoreniami. Viac ako 10 rokov pôsobí aj ako fotografka, najradšej chodí relaxovať do oravskej prírody a vášnivo rada sa venuje jazde na koni.

SlovakiaEnglish