Arteterapia

ARTETERAPIA

Arteterapia je špeciálnym druhom podpornej liečby, ktorá patrí do sveta modernej medicíny a komplexného pohľadu na ľudské zdravie. Zameriava sa na proces tvorby, ktorý pôsobí relaxačne a liečivo na psychiku i fyzické zdravie. Používajú sa v nej prevažne výtvarné, modelovacie a muzikoterapeutické techniky. Výsledný artefakt sa nehodnotí z estetického hľadiska, dôležitý je skôr proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota výsledného artefaktu.

Arteterapia podporuje tvorivosť, posilňuje koncentráciu, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, realxáciu a pozitívne ovplyvňuje naše sebahodnotenie a pohľad na život.

NIE JE POTREBNÉ MAŤ VÝTVARNÝ TALENT 🙂

 

  • Individuálna arteterapia v našom centre je vhodná pre dospelých a deti od 6 rokov
Pri akých problémoch pomáha:
  • psychosomatických ochoreniach
  • migrénach a chronických bolestiach hlavy a chrbta
  • depresiách, panických a úzkostných stavoch
  • v zložitých a stresových životných situáciách
  • pri syndróme vyhorenia a chronickom únavovom syndróme
  • problémoch správania a učenia

Kto sa Vám bude venovať?

Sasha Točík Berkyová

Certifikovaná arteterapeutka a Art Therapy Life Coach, členka Slovenskej asociácie arteterapeutov, špecializuje sa na individuálnu terapiu a poradenstvo. Pochádza z umeleckej rodiny Jána Berkyho Mrenicu, študovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. V roku 2017 v inštitúcii Terra Therapeutica úspešne ukončila rekvalifikačé štúdium Arteterapie - Intervencia umením u profesorky J.Šickovej - Fabrici. Venuje sa najmä dospelým klientom a to v medicínskom centre Hippkrates, no realizuje aj arteterapiu v domácom prostredí pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami v rámci Bratislavy. Sasha už niekoľko rokov pôsobí aj ako fotografka, má za sebou viaceré vernisáže a výstavy fotografií i obrazov. Rada sa venuje spevu, maľovaniu a jazde na koni.

SlovakiaEnglish