...

Neurológia

Neurologická ambulancia ponúka:

S akými problémami vám vie pomôcť neurológ?

Elektromyografia (EMG)

Elektromyografia je prístrojové vyšetrenie zachycujúce elektrickú aktivitu svalov. Takýmto spôsobom špecialista overuje ich stav a správne nervové zásobovanie – inerváciu. Vyšetrenie indikuje a vykonáva neurológ.

Kedy vám lekár môže odporučiť EMG vyšetrenie?

Neurológ toto vyšetrenie môže indikovať, ak máte príznaky nejakej svalovej, nervovej alebo neuromuskulárnej poruchy alebo ochorenia. Najčastejšie príznaky sú brnenie, necitlivosť, stuhnutosť svalov, nedobrovoľné zášklby (tiky), svalová bolestivosť alebo slabosť- až paralýza horných a dolných končatín.

Najčastejšie lekár – neurológ odporučí vyšetrenie EMG, ak má podozrenie na tetanický syndróm, polyneuropatiu, poškodenie periférnych nervov (či nervových koreňov pri hernii disku), alebo poruchy nervovo-svalového prenosu.

Aké EMG vyšetrenia vykonávame v našom centre?

 • EMG vyšetrenie na tetanický syndróm – vyšetrenie trvá cca 20 minút.
 • EMG vyšetrenie na Syndróm karpálneho tunela- vyšetrenie trvá cca 30 minút.
 • EMG vyšetrenie vodivosti na horných končatinách– vyšetrenie trvá cca 30 minút.
 • EMG vyšetrenie polyneuropatie dolných končatín– vyšetrenie trvá cca 40 minút.

Sonografia krčných tepien (dopplerografia)

Sonografické (USG) vyšetrenie krčných artérií, alebo extrakraniálych (mimolebečných) tepien mozgu je neinvazívne a nebolestivé vyšetrenie, ktoré preukáže prítomnosť zúženia alebo zavretia tepny a stanoví rýchlosť prietoku krvi v artériách. Neurológovi umožňuje posúdiť stav kôrnatenia tepien u vyšetrovaného pacienta. Toto vyšetrenie odporúčame podstúpiť pacientom nad 40 rokov aj v rámci prevencie. Celé vyšetrenie trvá do 30 minút.

Vyšetrenie by mali absolvovať ľudia:

 • s cukrovkou (diabetes mellitus),
 • s vysokým krvným tlakom,
 • fajčiari,
 • ktorým sa často točí hlava (vertigo),
 • ktorí odpadli alebo už raz stratili vedomie,
 • trpia dlhodobo bolesťami hlavy,
 • ľudia nad 40 rokov
 • s vysokými hodnotami cholesterolu v krvi,
 • s ischemickou chorobou srdca (napríklad po infarkte),
 • s ochorením tepien končatín,
 • s neurologickými príznakmi (porucha hybnosti končatín, zhoršená reč, po cievnej mozgovej príhode),
 • s náhlym výpadkom zorného poľa na jednom oku.

Ako sa mám na ultrazvuk krčných tepien pripraviť?

 • Prosím pacientov, aby si pred vyšetrením dali dole všetky retiazky a náušnice.
 • Mužských pacientov prosíme, aby prišli oholení v oblasti krku.

Postarajú sa o vás

Neurológ, medicínsky riaditeľ

Medicínsky riaditeľ, atestovaný neurológ s dlhoročnou praxou klinického a ambulantného neurológa, ašpirantúra v neuroinfektológii, prax a školenia v neurologickej rádiodiagnostike a elektroencefalografii, lekár s holistickým prístupom k riešeniu problémov pacienta. Lekár s praxou na Neurologickej klinike AKH vo Viedni.

Neurológ

Doktorka s atestáciou v odbore neurológia, vzdelanie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Klinickú prax získala na oddelení a na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti vo FNsP NZ NsP Sv. Lukáša v Galante. Špecializačné štúdium ukončila na SZU v odbore neurológia atestačnou skúškou. Je absolventkou školenia v duplexnej USG magistrálnych ciev mozgu, v transkraniálnej dopplerovskej USG v UVN SNP v RK, je držiteľku English certifikáte Advanced-Bracknell and Wokingham College.

Neurológ

Všeobecné lekárske vzdelanie ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Skúsenosti a klinickú prax získala na neurologickom oddelení Univerzitnej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde pracovala na oddelení jednotke intenzívnej starostlivosti a konziliárnej činnosti. Pracovala i v elektrofyziologickom laboratórium, absolvovala školenia v elektroencefalografii a elektromyografii. Po získaní atestácie v odbore neurológia sa venuje ambulantnej praxi.

Neurológ

Doktor s atestáciou z neurológie, v študijnom programe FBLR a praxou fyzioterapie. Študoval na LFUK a SZU, prax a štúdium fyzioterapie absolvoval na UCM Trnava. Venuje sa najmä vertebrológii, teda ťažkostiam s chrbticou, má však bohaté skúsenosti aj s liečbou psychosomatických ochorení. Z vyšetrovacích metód sa venuje EMG a diagnostike funkčných porúch pohybového aparátu. Vo voľnom čase sa aktívne venuje viacerým športom,no najmä funkčným tréningom (Kettlebell kurzy). Okrem lekárskej praxe sa venuje vývoju iHealth a telemedicínskych aplikácii.
Návrat hore