Psychologická ambulancia

Individuálne poradenstvo pre deti, mládež a dospelých, diagnostika a terapia

 • psychodiagnostické vyšetrenia
 • podporná psychoterapia
 • bodypsychoterapia
 • relaxačné techniky
 • biodynamické uvoľňujúce masáže
 • deep draining masáže
 • kranio-sacrálna terapia

PONÚKAME:

 • terapia pri psychosomatických problémoch (bolesti hlavy, bolesti žalúdka, bolesti krížov, hypertenzia, problémy s dýchaním, kožné problémy, sexuálne dysfunkcie a iné)
 • úzkostných stavoch
 • panických poruchách
 • pri stresových a postarumatických stavoch
 • podporná psychoterapia klientom s depresívnym a únavovým syndrómom a syndrómom z vyhorenia
 •  terapia pri ochoreniach neurologického charakteru ako sú napr. migrény, bolesti chrbtice a bolesti krížov
 • podporná psychoterapia pri strate blízkeho
 • problémy súvisiace s nízkym sebavedomím a sebahodnotením
 • podpora osobnostného rastu a sebauvedomenia
 • psychodiagnostické vyšetrenia kvoli sebapoznaniu alebo pre dokreslenie klinického obrazu a osobnosti klienta
 • profily osobnosti pre určitú profesiu

Kto sa o vás postará?

PhDr. Denisa Maderová

Psychologička s atestáciou v klinickej psychológii, dlhoročná prax v klinickej a poradenskej psychológii, certifikovaný psychoterapeut (psychoterapia zameraná na prácu s telom).

'
SlovakiaEnglish