Psychologická ambulancia

Psychológ pomáha:

Zdravým ľuďom riešiť problematické oblasti   života
⇒ Ľuďom s duševnými poruchami, ktorí potrebujú  nájsť svoju vnútornú silu a vnútorné zdroje, aby im pomohli prekonať a zvládnuť duševnú poruchu

 

Ponúkame:

 ⇒ Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, mládež a dospelých
⇒ Párové poradenstvo
 Rodinnú terapiu
 Psychodiagnostické vyšetrenia v rôznych vekových kategóriách,
⇒ Podpornú psychoterapiu pre jednotlivcov pri zvládaní  stresu, pri depresiách, emočných problémoch a syndróme  vyhorenia
Psychoterapiu zameranú na telo (Body-psychoterapia), účinnú najmä pri úzkostných stavoch a psychosomatických problémoch
 Poradenstvo zamerané na osobnostný a osobný rozvoj, sebapoznanie
 Terapiu pri nadváhe a pri poruchách príjmu potravy poradenstvo v zdravom životnom štýle

Kto sa o vás postará?

Mgr. Denisa Maderová

Mgr. Denisa Maderová

Psychologička

Poradenská a klinická psychologička s dlhoročnou praxou v psychologickom poradenstve detí, adolescentov a dospelých. Má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania v poradenskej psychológii. Špecializuje sa aj na psychoterapiu zameranú na prácu s telom – Biodynamická psychoterapia. Získala certifikát Európskej školy Biodynamickej psychoterapie ako biorelease terapeut. Ukončila štúdium klinickej psychológie.

SlovakiaEnglish