Tibor Benko

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut, školenia v metodike Rosawithy Brunkowovej, cvičenie na fit-loptách, stabilizačný kineziotaping, kraniosakrálna terapia.

'
SlovakiaEnglish