Sasha Točík Berkyová

Arteterapeutka

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor SJ a pedagogika. V roku 2017 úspešne ukončila kurz Arteterapie- Intervencia umením u profesorky J.Šickovej-Fabrici. Sasha už niekoľko rokov pôsobí ako fotografka a maliarka, má za sebou viaceré vernisáže a výstavy obrazov, fotografií a jej fotky sú uverejnené v mnohých časopisoch a médiách.Vychádza zo spirituálne-ekologického existenciálneho prístupu v arteterapii.

'
SlovakiaEnglish