Praktický lekár

Čo Vám ponúkame:

Možnosť objednať sa k praktickému lekárovi na konkrétny termín
Kompletnú starostlivosť  na vysokej úrovni pre všetkých pacientov
Štandardné a nadštandardné preventívne prehliadky pre dospelých
Dôraz na komplexný prístup k zdravotným problémom
⇒ Dlhodobú spoluprácu pri riešení problémov spojených s liečbou a životosprávou, spoluprácu s rodinnými príslušníkmi

 

Čo obsahuje štandardná preventívna prehliadka?

 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus)
 • vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie
 • laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov
 • pacienti nad 40 rokov aj EKG
 • základnú prevenciu má každý pacient nárok absolvovať raz za 2 roky u svojho praktického lekára pričom je táto prehliadka plne preplácaná poisťovňou

Čo obsahuje nadštandardná preventívna prehliadka?

 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus)
 • vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie
 • laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov, iné krvné parametre na vyžiadaniepacienta napr. onkomarkery
 • EKG
 • spirometria
 • rehabilitačné vyšetrenie pohybového aparátu, vyšetrenie internistom, výživové poradenstvo
 • vyšetrenie na potravinové intolerancie
 • prevenciu si hradí pacient samostatne nezávisle od lehoty poslednej prevencie

Kto sa o vás postará?

MUDr. Andrea Glodičová

MUDr. Andrea Glodičová

Praktický lekár

Atestácia zo všeobecného lekárstva, dlhoročná prax praktického lekára.

Bližšie informácie o podmienkach registrácie u praktického lekára získate na telefónnom čísle +421 903 788 670

SlovakiaEnglish