Praktický lekár

Čo Vám ponúkame:

Možnosť objednať sa k praktickému lekárovi na konkrétny termín
Kompletnú starostlivosť  na vysokej úrovni
Dôkladné vysvetlenie príčin choroby a možností liečby
Dlhodobú spoluprácu pri riešení problémov spojených s liečbou a životosprávou, spoluprácu s rodinnými príslušníkmi a dôslednú diskrétnosť

 

ambulancia praktického lekára, praktický lekár, praktický lekár Bratislava, obvodný lekár, Hippokrates praktický lekár, SZC Hippokrates ambulancia praktického lekára,

Kto sa o vás postará?

MUDr. Andrea Glodičová

MUDr. Andrea Glodičová

Praktický lekár

Atestácia zo všeobecného lekárstva, dlhoročná prax praktického lekára.

Bližšie informácie o podmienkach registrácie u praktického lekára získate na telefónnom čísle +421 903 788 670

'
SlovakiaEnglish