Neurológia

S akými problémami vám pomôže neurológ?

Bolesti chrbtice
Záchvatové ochorenia – kŕčové stavy, poruchy vedomia, závraty
⇒ Ochorenia vyššieho veku – nedokrvenie mozgu,  porážka, zabúdanie
⇒ Poruchy pohyblivosti
⇒ Silná alebo dlhodobá bolesť
⇒ Pocity chronickej únavy bez známej príčiny
⇒ Pocity úzkosti, depresie
⇒ Panické stavy spojené s rôznymi telesnými príznakmi
⇒ Neurologické ochorenia: napr. Parkinsonova choroba, skleróza multiplex atď.
neurologicka ambulancia, neurológia, neurológ, neurologicka klinika, hippokrates zdravotnicke centrum, doktor karol tocik, dobry neurolog, dobry neurológ v Bratislave,
ambulancia praktického lekára, praktický lekár, praktický lekár Bratislava, obvodný lekár, Hippokrates praktický lekár, SZC Hippokrates ambulancia praktického lekára,
cenník

Čo vám ponúkame:

⇒ Kompletné vyšetrenie a liečbu na vysokej úrovni bez čakania a stresov
⇒ Holistický prístup, slušnosť, ohľaduplnosť a otvorenú komunikáciu
⇒ Dôkladné vysvetlenie príčin choroby a možností liečby
⇒ Dlhodobú spoluprácu pri riešení problémov spojených s liečbou a životosprávou
⇒ Spoluprácu s rodinnými príslušníkmi a dôslednú diskrétnosť

Kto sa o vás postará

MUDr. Karol Točík, CSc.

Atestovaný neurológ, dlhoročná prax klinického a ambulantného neurológa, ašpirantúra v neuroinfektológii, prax a školenia v neurologickej rádiodiagnostike a elektroencefalografii, lekár s holistickým prístupom k riešeniu problémov pacienta. Lekár s praxou na Neurologickej klinike AKH vo Viedni.

MUDr. Ivana Kreheľová

Absolvovala LF UK v Bratislave v odbore všeobecné lekárstvo. Po zložení atestácie v odbore neurológia pokračovala v práci na oddelení a neurologickej ambulancii, a taktiež na neurologickej jednotke intenzívnej starostlivosti a v neurologickej konzilárnej činnosti. Získala ďalšie subšpecializačné vzdelania v extrakraniálnom neurosonologickom vyšetrení, elektroencefalografii a epileptologii, a v neurointenzívnej medicíne. Svoje pôsobenie rozšírila o činnosť v poradni pre záchvatovité ochorenia pri neurologickom oddelení nemocnice Břeclav. Tohto času sa venuje prevažne ambulatnej neurologickej činnosti.

MUDr. Ester Točíková, MBA

Lekárka s atestáciou v odbore neurológia a posudkové lekárstvo. Ako neurologička pracuje vyše 30 rokov, pri liečbe bolestí pohybového aparátu, hlavne chrbtice, sa zameriava na komplexnosť problému, preferuje holistický prístup k liečbe a pacientovi.

SlovakiaEnglish