Starostlivosť o pacientov po CMP

Starostlivosť o ľudí ohrozených vznikom mozgovej porážky  a starostlivosť o ľudí po prekonaní mozgovej porážky – systém organizovanej prevencie v SZC Hippokrates 

…VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU…

 

I. Starostlivosť o ľudí ohrozených vznikom mozgovej porážky – tzv.PRIMÁRNA PREVENCIA.

Bez zbytočného strašenia – ale vznikom mozgovej porážky sú ohrození všetci ľudia, ktorí majú:

 • trojkombináciu chorôb: vysoký krvný tlak, cukrovku a zvýšený cholesterol
 • poruchy srdcového rytmu, ktoré nie sú pravidelne kontrolované
 • poruchy zrážanlivosti krvi, ktoré nie sú kompenzované vhodnými liekmi
 • vysoký krvný tlak, ktorý nie je dostatočne liečený
 • obezitu, najmä ak fajčia a pijú častejšie alkohol
 • normálnu váhu, ale fajčia, stresujú a pijú alkohol
 • zvýšené tuky v krvi, arteriosklerózu, nehýbu sa, stresujú
 • ľudia, ktorých pokrvní príbuzní prekonali mozgovú porážku

Ak ste sa v niektorej skupine našli, zaraďte sa do nášho systému primárnej prevencie, pretože šanca dožiť sa v zdraví vysokého veku je potom vysoká.

 

Čo je potrebné  urobiť:

 • Objednať sa so svojou zdravotnou dokumentáciou na vyšetrenie k internistovi v SZC Hippokrates na tel. č. 0903 788 670 – uviesť typ vyšetrenia – PRIMÁRNA PREVENCIA.

Čo obsahuje vyšetrenie u internistu:

 • Laboratórne vyšetrenie krvi (screening rizikových faktorov),
 • EKG a meranie krvného tlaku
 • Ultrazvukové vyšetrenie mozgovej cirkulácie
 • V prípade potreby ďalšie vyšetrenia (napr. Magnetická rezonancia mozgu)

Aký je výstup:

 • Nasadenie vhodnej liečby, ak je to potrebné
 • Úprava životosprávy, ak je to potrebné
 • Určia sa termíny pravidelných kontrol, počas ktorých sa robí monitorovanie rizikových faktorov.
 • Internista Vás odošle na neurologické vyšetrenie, ak je to potrebné

Aký je očakávaný výsledok:

 • dlhodobá, doslova celoživotná starostlivosť, jej cieľom je predísť vzniku mozgovej porážky.

 

 

II: Starostlivosť o ľudí po prekonaní mozgovej porážky – tzv. sekundárna prevencia.

Do tejto skupiny chorých patria všetci ľudia, ktorí:

 • prekonali prechodné mozgové nedokrvenie bez následkov (odborne TIA – tranzitórny ischemický atak)
 • prekonali mozgovú porážku a mozgové krvácanie s následkami

Ak ste sa v niektorej skupine našli, zaraďte sa do nášho systému sekundárnej prevencie, pokiaľ nemáte internistu,  neurológa a rehabilitačného lekára, ktorí sa o vás pravidelne starajú.

Čo je potrebné urobiť:

 • Objednať sa so svojou zdravotnou dokumentáciou na vyšetrenie k internistovi v SZC Hippokrates na tel. č. 0903 788 670 – uviesť typ vyšetrenia – SEKUNDÁRNA PREVENCIA.

Ako prebieha vyšetrenie u internistu:

 • kontrola účinnosti a vhodnosti nasadených liekov
 • kontrola rizikových laboratórnych parametrov
 • kontrola EKG a krvného tlaku
 • ultrazvukové vyšetrenie mozgovej cirkulácie
 • MRI vyšetrenie mozgu, CT alebo MRI angiografia pokiaľ budú potrebné
 • internista odporučí neurologické vyšetrenie, v ďalšom internista úzko spolupracuje s neurológom
 • neurológ odporučí rehabilitačné vyšetrenie, v ďalšom úzko spolupracuje s rehabilitačným lekárom

 Aký je výstup:

 • zabezpečenie a kontrola správnej liečby – žiadne zbytočné lieky, alebo nevhodné kombinácie liekov
 • monitorovanie celkového zdravotného stavu a rizikových faktorov
 • využitie všetkých možností zlepšenia zdravotného stavu (liekmi, prírodnými produktami, liečbou kyslíkom, Bemer terapiou)
 • individuálne volená rehabilitácia so zaškolením rodinných príslušníkov
 • predpis vhodných ortopedických pomôcok
 • v prípade potreby psychoterapia pre chorého alebo rodinných príslušníkov
 • pomoc v lekárskej posudkovej problematike (invalidita)
 • pravidelné lekárske kontroly
 • úzka spolupráca s rodinou

Aký je očakávaný výsledok:

 • dlhodobá, doslova celoživotná starostlivosť
 • prevencia opakovania mozgového nedokrvenia a mozgovej porážky
 • zmiernenie a kompenzácia následkov mozgového nedokrvenia a mozgovej porážky
 • dosiahnutie čo najvyššej úrovne kvality života –  dosiahnutie čo najvyššej miery sebestačnosti a pocitu radosti zo života aj pri chronickom ochorení
 • pomoc rodine vyrovnať sa s týmto ochorením a zabezpečiť chorému adekvátnu starostlivosť

Vzhľadom na možnosti SZC Hippokrates momentálne nie sme schopní zabezpečiť starostlivosť o pacientov pripútaných na lôžko.

rehabilitácia, rehabilitačné centrum, hippokrates sukromne zdravotnicke centrum, liečba rehabilitaciou
'
SlovakiaEnglish