CENNÍK

Vstupné lekárske vyšetrenie skrátené (40min) 60€
Kontrolné lekárske vyšetrenie (30min)40€
Vstupné lekárske vyšetrenie  (60min)80€
Lekárska konzultácia -bez vyšetrenia (10min)10€
Predpis receptu alebo vypísanie žiadanky na vyšetrenie (ak sa nejedná o súčasť vyšetrenia)5€
Mobilizácia chrbtice suchou ihlou10€
Obstrek (lieky nie sú v cene)20€
Preklad lekárskej správy do anglického/nemeckého jazyka30€
Preventívna prehliadka – základná (50min)60€
Zdravotný preukaz10€
Zhodnotenie dokumentácie na návrh riešení (2+1 hod.)150€
Ďaľšia konzultácia (30 min.)30€
Individuálna Arteterapia prvé stretnutie (60 min.) 60€
Balík Individuálna Arteterapia (5x60min)200€
Vyšetrenie fyzioterapeutom (10 min. ) 10€
Mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (za každých začatých 10 min. ) 10€
Fyzioterapia: mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (30 min.) 30€
Fyzioterapia: mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (50 min.) 50€
Pilates alebo SM systém individuálny (60 min.) 60€
Pilates alebo SM systém individuálny (60 min., v balíku 5 opakovaní) 150€
Pilates skupinový (60 min., minimálne 4 osoby) 10€
Pilates  (60 min., v balíku 5 opakovaní) 35€
Cvičenia (panvové dno, Bobath, Brunkeová,…) 40 min. 40€
Taping v rámci výkonu (0,5m) 2€
Liečebný magnet (15min..) 8€
Liečba ultrazvukom (15 min.) 8€
Elektroliečba (15 min.) 8€
Inhalácia O2 5€
Injekcia, okrem intravenóznej aplikácie alebo očkovania (lieky nie sú v cene) 5€
Intravenózna injekcia a očkovanie (lieky alebo vakcína nie sú v cene) 10€
Infúzia (lieky nie sú v cene) 30€
Odber krvi (laboratórne analýzy nie sú v cene) 15€
EKG 15€
Intravenózne podanie infúzie s vitamínom C injektopas 35€
Balík 5x infúzia s vitamínom C injektopas 150€
Črevná sprcha-hydrocolon-detoxikačná procedúra 40€
Črevná sprcha-hydrocolon-detoxikačná procedúra balík 5x 125€
Liečebná masáž 30min25€
Liečebná masáž60min 50€
Antimigrénová masáž40min 35€
Reflexná masáž30min 25€
Manuálna lymfodrenáž45min35€

 

 

Sme zmluvnými partnermi nasledovných poisťovní

NEUROLÓGIA

PROGRAM BENEFIT PLUS:

REHABILITÁCIA

'
SlovakiaEnglish