CENNÍK

Vstupné lekárske vyšetrenie skrátené (40min)60€
Kontrolné lekárske vyšetrenie (30min)30€
Vstupné lekárske vyšetrenie  (60min)80€
Lekárska konzultácia -bez vyšetrenia (10min)10€
Predpis receptu alebo vypísanie žiadanky na vyšetrenie (ak sa nejedná o súčasť vyšetrenia)5€
Mobilizácia chrbtice suchou ihlou10€
Obstrek (lieky nie sú v cene)20€
Preventívna prehliadka – základná (50min)60€
Zdravotný preukaz10€
Zhodnotenie dokumentácie na návrh riešení (2+1 hod.)150€
Ďaľšia konzultácia (30 min.)30€
Psychologické poradenstvo/terapia a vstupné psychologické interview pre jednotlivca (do 60 min.)40€
Psychologické poradenstvo pre pár a rodinu (60 min.)60€
Celkové psychodiagnostické vyšetrenie (60 min.) 40€
Správa z psychologického vyšetrenia na vyžiadanie20€
Vyšetrenie fyzioterapeutom (10 min. ) 10€
Mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (za každých začatých 10 min. ) 10€
Fyzioterapia: mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (30 min.) 30€
Fyzioterapia: mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (50 min.) 50€
Pilates alebo SM systém individuálny (60 min.) 60€
Pilates alebo SM systém individuálny (60 min., v balíku 5 opakovaní) 150€
Pilates alebo SM systém skupinový (60 min., minimálne 4 osoby) 10€
Pilates alebo SM systém skupinový (60 min., minimálne 4 osoby, v balíku 5 opakovaní) 35€
SM system s lekárom – 40 min. 40€
Cvičenia (panvové dno, Bobath, Brunkeová,…) 40 min. 40€
Taping v rámci výkonu (0,5m) 2€
Liečebný magnet (za každých 5 min.) 5€
Liečba ultrazvukom (za každých 5 min.) 5€
Elektroliečba (za každých 5 min.) 5€
Vstupné lekárske vyšetrenie (50 min.)50€
Kontrolné lekárske vyšetrenie (20 min.)20€
Balík (vstupné vyšetrenie + 6x aplikácia akupunktúrnych ihiel)200€
Aplikácia akupunktúrnych ihiel (1 sedenie)25€
Inhalácia O2 5€
Injekcia, okrem intravenóznej aplikácie alebo očkovania (lieky nie sú v cene) 5€
Intravenózna injekcia a očkovanie (lieky alebo vakcína nie sú v cene) 10€
Infúzia (lieky nie sú v cene) 30€
Odber krvi (laboratórne analýzy nie sú v cene) 15€
Intravenózne podanie infúzie s vitamínom C injektopas 46€
Balík 5x infúzia s vitamínom C injektopas 205€
Črevná sprcha-hydrocolon-detoxikačná procedúra 36€
Klasická masáž 30min15€
Klasická masáž60min 30€
Reflexná masáž30min 15€
Aromatouch masáž30min20€
Manuálna lymfodrenáž45min35€
Manuálny lifting tváre 60min30€

Sme zmluvnými partnermi nasledovných poisťovní

NEUROLÓGIA

PROGRAM BENEFIT PLUS:

REHABILITÁCIA

SlovakiaEnglish