CENNÍK

Vstupné lekárske vyšetrenie MUDr. Karol Točík,CSc. (90min) 100€
Kontrolné lekárske vyšetrenie MUDr. Karol Točík,CSc. (40min)50€
Vstupné lekárske vyšetrenie  (60min)80€
Kontrolné lekárske vyšetrenie (30min)40€
Predpis receptu alebo vypísanie žiadanky na vyšetrenie (ak sa nejedná o súčasť vyšetrenia)5€
Mobilizácia chrbtice suchou ihlou10€
Obstrek s Guna Md 35€
Lekárske vyšetrenie a SIBO TEST 99€
Preklad lekárskej správy do anglického/nemeckého jazyka30€
Preventívna prehliadka – základná (60min)80€
Zdravotný preukaz10€
Zhodnotenie dokumentácie na návrh riešení (2+1 hod.)150€
Ďaľšia konzultácia (30 min.)30€
Individuálna Arteterapia prvé stretnutie (60 min.) 60€
Balík Individuálna Arteterapia (5x60min)200€
Vyšetrenie fyzioterapeutom (10 min. ) 10€
Fyzioterapia: mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (30 min.) 35€
Fyzioterapia: mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (60 min.) 65€
Pilates alebo SM systém individuálny (60 min.) 65€
Pilates alebo SM systém individuálny (60 min., 26 opakovaní) 780€
Pilates skupinový 5x (60 min., 4 osoby) 75€
Taping v rámci výkonu (0,5m) 2€
Liečebný magnet (15min..) 10€
Liečba ultrazvukom (15 min.) 10€
Elektroliečba (15 min.) 10€
Inhalácia O2 5€
Injekcia, okrem intravenóznej aplikácie alebo očkovania (lieky nie sú v cene) 5€
Intravenózna injekcia a očkovanie (lieky alebo vakcína nie sú v cene) 10€
Infúzia (lieky nie sú v cene) 30€
Odber krvi (laboratórne analýzy nie sú v cene) 15€
EKG 15€
Intravenózne podanie infúzie s vitamínom C injektopas 35€
Balík 5x infúzia s vitamínom C injektopas 170€
SIBO TEST s lekárskym vyšetrením99€
Črevná sprcha-hydrocolon-detoxikačná procedúra 40€
Črevná sprcha-hydrocolon-detoxikačná procedúra balík 5x 175€
Liečebná masáž 30min25€
Liečebná masáž60min 50€
Antimigrénová masáž40min 35€
Reflexná masáž30min 25€
Manuálna lymfodrenáž45min35€

 

 

Sme zmluvnými partnermi nasledovných poisťovní

NEUROLÓGIA

PROGRAM BENEFIT PLUS:

REHABILITÁCIA

SlovakiaEnglish