Arteterapia

ARTETERAPIA pomáha:

Arteterapiu na Slovensku chápeme ako podpornú psychoterapeutickú liečbu pomocou rôznych výtvarných techník
⇒ Nemá kontraindikácie
⇒ Zameriava sa hlavne na rozvoj tvorivých schopností jedinca,motiváciu meniť chybné vzorce správania a pestovať citový vývin
Zvyšovaním sebahodnotenia dáva priestor sebavyjadreniu a sprostredkuje relaxáciu
⇒ Spontánny proces tvorenia uvoľňuje prežívané emócie, strach, túžby a problémy
Pomáha  riešiť problematické oblasti  života
 

 

PONÚKAME:

 ⇒ Individuálnu arteterapiu pre deti, mládež a dospelých
Párovú aretetrapiu
 Rodinnú arteterapiu
 Poradenstvo zamerané na osobnostný a osobný rozvoj, sebapoznanie a sebaprijatie
Rôzne kreatívne výtvarné techniky pomáhajúce rozvíjať vnútorný svet a zmierňovať bolesť

 

 

Kto sa o vás postará?

Sasha Točík Berkyová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor Pedagogika. V roku 2017 úspešne ukončila kurz Arteterapie- Intervencia umením u profesorky J.Šickovej-Fabrici. Sasha už niekoľko rokov pôsobí ako fotografka a maliarka, má za sebou vernsáže a výstavy obrazov, fotografií a jej fotky sú uverejnené v mnohých časopisoch a médiách.Vychádza zo spirituálne-ekologického existenciálneho prístupu v arteterapii

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More

'
SlovakiaEnglish