Arteterapia

Arteterapeut pomáha:

 Arteterapia sa zameriava hlavne na rozvoj tvorivých schopností jedinca a jeho citový vývin
Zvyšovaním sebahodnotenia dáva priestor sebavyjadreniu a sprostredkuje relaxáciu
⇒ Spontánny proces tvorenia uvoľňuje prežívané emócie, strach, túžby a problémy
Zdravým ľuďom riešiť problematické oblasti   života
Nemá kontraindikácie

 

Ponúkame:

 ⇒ Individuálnu arteterapiu pre deti, mládež a dospelých
Párovú aretetrapiu
 Rodinnú terapiu
 Poradenstvo zamerané na osobnostný a osobný rozvoj, sebapoznanie
 

Kto sa o vás postará?

Sasha Točík Berkyová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor Pedagogika. V roku 2017 úspešne ukončila kurz Arteterapie- Intervencia umením u profesorky J.Šickovej-Fabrici. Sasha už niekoľko rokov pôsobí ako fotografka a maliarka, má za sebou vernsáže a výstavy obrazov, fotografií a jej fotky sú uverejnené v mnohých časopisoch a médiách.Vychádza zo spirituálne-ekologického existenciálneho prístupu v arteterapii

SlovakiaEnglish