Alternatívna liečba

Čínska medicína

 Zohľadňuje telo človeka, psychické a emočné faktory, vonkajší priestor, v ktorom človek žije a jeho životosprávu
 Patrí k celostným-holicistickým medicínskym postupom
 Svojou prírodnou netoxickou povahou predstavuje alternatívu modernej farmaceuticky orientovanej medicíny
 Môže ale zároveň slúžiť ako doplnok konvenčnej liečby liekmi

V SZC Hippokrates lekári využívajú poznatky z homepatie, fytoterapie a čínskej medicíny, aby pomohli pacientom v liečbe neurologikých a pohybových ochorení

SlovakiaEnglish